sucul organizma sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sucul organizma kelimesinin manası:

 1. Suda yaşayan organizmalar.

sucul organizma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • solungaç: Suda yaşayan hayvanların solunum organı, galsame. Suda yaşayan hayvanların solunum organı. Devamını Oku

 • akuatik: Suda ya da suyun yakınında yaşayan. Suya ait, suda yaşayan, sucul. Devamını Oku

 • amphibian: Hem suda hem karada yaşayan hayvan Hem suya hem karaya inip kalkabilen uçak Devamını Oku

 • biyosönoz: (Yun. bios: hayat; koinos: ortak) Belli bir biyotopta yaşayan organizmalar komünitesi. Belli bir biyotopta yaşayan organizmalar komünitesi, biyosenoz. Devamını Oku

 • hidrostatik: Sıvıların dengesini ve kaplar üzerine yaptıkları basıncı inceleyen fizik dalı. Sıvıların dengesiyle ilgili olan. Devamını Oku

 • belirteç organizma: Bazı durumlara karşı duyarlılık göstererek veya cevap oluşturarak o durumlar hakkında ipucu veren organizmalar, indikatör organizma, biyoindikatör. Devamını Oku

 • indikatör organizma: Bitki ya da hayvansal organizmaların, çevrelerindeki yararlı ya da zararlı madde karışımlarından birine karşı en duyarlı olanı. Biyoindikatör. Belirteç organizma. Devamını Oku

 • aquatic: Suda yaşar; suya ait, Suda yaşayan, su Devamını Oku

 • bakteri: Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimde olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücre canlı. Hücre zarının üzerinde bir hücre duvarına sahip olan, sitoplâzmalarında Devamını Oku

 • çürükçül: Doğal olarak hayvan ve bitki kalıntılarının üzerinde yaşayan ve onların çürümesine yol açan (bitki ve organizmalar), saprofit. (Yun. sapros: çürümüş; zoon: hayvan) Ölmüş ya da kokmuş organik maddeler üzerinde yaşayan Devamını Oku

 • mikroflora: Bakteriler, bir hücreli mantarlar ve alglerden oluşan, başka organizmaların içinde, üzerinde ya da belli bir ekosistem ya da habitatta yaşayan mikroorganizmalar. Başka organizmalar içinde, üzerinde veya belli bir ekosistem veya Devamını Oku

 • fitoplankton: (Yun. phyton: bitki; plangktos: dolaşan) Sularda pasif olarak yer değiştiren bitkisel organizmalar (Diatome, Dinoflagellata, Phytoflagellata, Xanthophyceae gibi). Sularda yaşayan ve su hareketleriyle pasif olarak yer değiştiren bitkisel organizmalar. Devamını Oku

 • balık: Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı. Zodyak üzerinde Kova ile Koç arasında yer alan burcun adı. Devamını Oku

 • su bitkileri: Tek hücreli veya hücre toplulukları olan, suya uyum gösteren, Schizomycetes sınıfından, suda yaşayan bitki ve hayvanların ölülerinde saprofit ve su canlılarında parazit olarak yaşayan su bitkileri. Devamını Oku

 • toplum kitlesi: Bir komünitede yaşayan organizmaların her birim alan için toplam ağırlığı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar