sufficiency of money sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sufficiency of money kelimesinin manası:

 1. Yeterli miktar para

sufficiency of money ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • a sufficiency of money: Yeterli miktar para Devamını Oku

 • sufficiency: Yeterlilik, kifayet, elverişlilik. Yeterlik, kifayet, yeterli miktar, uygunluk, elverişlilik Devamını Oku

 • a sum of money: Bir miktar para, bayağı çok para Devamını Oku

 • gross 2: Brüt, gayri safi (miktar/ağŸırlık). göze batan veya tahammül edilmez (kusur, hatab.). kaba, görgüsüz. çok şŸişŸman. brüt para toplamı. brüt olarak (belirli bir miktar para) toplamak, kazanmak. Devamını Oku

 • doz: Bir ilacın bir defada veya bir günde alınması gereken miktarı Örnek: Ruhsal gerilimlerimiz varsa, düşük dozda Diazem falan alın, hiç değilse… Ç. Altan Bir maddenin bir birleşiğe, bir karışıma giren veya girmesi gereken belli miktarı, düze. Devamını Oku

 • spend money like water: Su gibi para harcamak, para israf etmek, para savurmak Devamını Oku

 • laundered money: AklanmışŸ para, yasa dışŸı kaynağŸı gizlenmişŸ olan para; kaynağŸının takip edilemeyeceğŸi şŸekilde para aktarma Devamını Oku

 • counterfeit money: Kalp para, sahte para, taklit para, sahte döviz, sahtesi yapılmışŸ para Devamını Oku

 • cambridge denklemi: Cambridge Üniversitesi öğretim üyelerinden Alfred Marshall’ın öncülüğünde geliştirilen ve paranın miktar kuramını yorumlayan, M=k.P.Y biçiminde ifade edilen ve sol tarafı ekonomideki para sunumunu sağ tarafı ise para istemini gösteren denklem. Denklemde M para miktarını, k halkın elinde tutmak istediği paranın nakdi işlem hacmine oranını, P fiyatlar genel düzeyini, Y ise milli geliri göstermektedir. krş. Fisher Devamını Oku

 • heaps of money: Para yığŸınları, çok para, tonlarca para, yığŸın yığŸın para Devamını Oku

 • pots of money: YığŸInla para, yışŸınla para, dünya kadar para Devamını Oku

 • darphane değerdeşliği: Altın Para Standardında bir ulusal para biriminin karşılığı olarak belirlenen altın miktarı. Bk. altın değerdeşliği Devamını Oku

 • negotiation fee: Para aktarımı için alınan ücret, başŸka biri için banka işŸlemi gerçekleşŸtiren kişŸiye ödenen para miktarı Devamını Oku

 • cambridge etkisi: Para sunumundaki artışın toplam istemi uyarması veya yapılan harcamaların para miktarına duyarlı olması durumu. Devamını Oku

 • prize money: Para ödülü, ganimet olarak elde edilen para Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar