sugra sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sugra kelimesinin manası:

 1. Bk. küçük önerme

sugra ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • değillemeli ikil önerme kalıpları: Bir önerme kalıbımın değillemeli ikilli’si, bu önerme kalıbının gerek tümünün gerek içinde geçen tüm çekirdek önerme kalıplarının değillemesi ile elde edilen önerme kalıbı demektir. || Krş.. ikil önerme kalıbı. Örn. (…) Devamını Oku

 • kendiyle çelişik önerme: Kendinden bir çelişme türetilebilen önerme. || Anl. dizimsel tutarsız önerme. Bir çelişmeyi içeren önerme. || Anl. yorumsal tutarsız önerme. Devamını Oku

 • kipsel önerme: İçinde en az bir kipsel yönetici bulunan önerme. Krş.. tamkipsel önerme, yinelemelikipsel önerme. Devamını Oku

 • tutarsız önerme: Tutarlı olmayan önerme. || Anl. mantıkça yanlış önerme. Krş.. dizimseltutarsız önerme Örn. (…) Devamını Oku

 • içerme imi: İki önerme ya da bir önerme kümesi İle bir önerme arasında içerme ilişkisi olduğunu belirtmek amacıyla bunların adları arasına konulan sözeden dildeki ikili yüklem imi: | = (yada ||—) Devamını Oku

 • bileşik önerme: En az iki önermeden oluşan yeni önerme. Bir ya da birden çok önermeden eklem yardımıyla oluşturulan önerme, bir ya da birden çok anabileşeni olan önerme. Devamını Oku

 • büyük önerme: Tasımın öncüllerinden büyük olanı, majör. (Klasik mantıkta) Tasımın öncüllerinden büyük olanı; büyük terimi içinde bulunduranı ve önce geleni. Koşullu tasımda: Koşulun öne sürüldüğü önerme.M – P İnsanlar ölümlüdür, (büyük önerme)S Devamını Oku

 • geçerli önerme: Bütün yorumlayanları doğru olan önerme; değillemesi tutarsız olan önerme. ||p önermesinin geçerli olması |p önermesinin tutarsız olması demektir. Anl. mantıkça doğru önerme. ||Krş.. doğrusalgeçerli önerme. Örn(…) Devamını Oku

 • ikil önerme kalıbı: Bir önerme kalıbının ikillisi, asal ikillisine eşdeğer olan herhangi bir önerme kalıbı demektir. || Bir önerme kalıbının ikilleri arasında asal ikillisi ile değillemeli ikillisi de yer alır. Devamını Oku

 • önerme: Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif. Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye. Devamını Oku

 • çelişki: Çelişme, tenakuz. Ne doğru ne de yanlış olan önerme. Devamını Oku

 • tamkipsel önerme: İçinde geçen her çekirdek önerme, bir kipsel yönetilenin altdeyimi olan önerme. || Örn. (…) Devamını Oku

 • içerme kalıbı: (…) önerme kalıplarından oluşup yorumsal sözeden dilde bir açık önerme olan (…) biçimindeki deyim. Devamını Oku

 • belirtik tanım: (…) biçimsel dizgesinin abecesinde bulunmayan t gibi bir değişmezin Dz0 dabelirtik tanım’ı, t ile Dz0 in değişmezlerinden başka hiç bir değişmezi kapsamayıp, elenebilme ile yaratıcı olmama koşullarını yerine getiren tek bir önerme ya da önerme kalıbının özellemelerinden oluşan bir önerme kümesidir. || ‘Tanım’ terimi başka biçimde belirtilmediğinde tek başına “belirtik tanım” anlamında kullanılır. Krş.. doğrudan Devamını Oku

 • tümel olumlu önerme: (…) (Bütün S ler P dir) biçimindeki özne-yüklem önermesi, bu önerme SaP olarak kısaltılır; simgesi A dır. || Anl. tümel-evetleyici önerme. Krş.. tümel olumluluk yöneteni. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar