sülükgiller sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sülükgiller kelimesinin manası:

 1. Vücutları uzun ve yassı, gözleri gelişmemiş bulunan, çifte çekmenli, kan emici halkalılar sınıfı.

sülükgiller ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sülükler: Tatlı ve tuzlu sularda yaşayan, halkalılar takımından, uzun ve yassı vücutları otuz dört parçadan oluşmuş, gözleri gelişmemiş, iki çekmenli, kan emen türlerinde tükürük bezlerinin bir salgısı kanın pıhtılaşmasını önleyen bir enzim yapan asalaklar sınıfı. Devamını Oku

 • kafadan bacaklılar: Yumuşakçaların, baş bölgelerinde sert bir gagası ve çekmenli sekiz kolu bulunan önemli bir sınıfı. Yumuşakçalar (Mollusca) şubesinden, başlarının ön bölgesinde kaslı, çekmenli veya çengelli uzun kolları bulunan, gözleri iyi gelişmiş, Devamını Oku

 • yarasalar: Yarasa türlerini içine alan memeliler takımı. (Yun. kheir: el; pteryx: kanat) Memeliler (Mammalia) sınıfının, etenliler (Placentalia) bölümünden, tek uçabilen memeliler olup ön ayak parmakları çok uzun, ön parmaklar ve ön Devamını Oku

 • sığırcıkgiller: Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımından, gagaları düz ya da hafif kıvrık, kanatları uzun ve sivri, böcek ve meyvelerle beslenen, 125 kadar türü bulunan bir familya. Sığırcık (Sturnus vulgaris), ala sığırcık (S.roseus) iyi bilinen türleridir. Devamını Oku

 • yılansı balıkgiller: Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçliler (Acanthopterygii) alt takımından, vücutları uzun ve yandan basık, karın yüzgeçleri körelmiş, küçük boylu, etçil, Atlantik, Pasifik ve Hint okyanuslarında yaşayan türlere sahip bir familya. Devamını Oku

 • uzun kuyruklu balıkgiller: (Yun. makros: büyük; oura: kuyruk) Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikensizler (Anacanthini) alt takımından, vücutları kısa, kuyrukları uzun ve uca doğru sivri, kuyruk yüzgeci bulunmayan, derin ve kayalık denizlerde yaşayan türleri olan bir familya. Devamını Oku

 • sümsükgiller: Leyleksiler takımının, kanatları, kuyrukları çok uzun deniz kuşları sınıfı. Devamını Oku

 • yuvarlak ağızlılar: Gerçek çenenin yerinde geniş bir emici ağız bulunan, iskeletleri kemikleşmemiş çok ilkel yapılı hayvanlar. (Yun. kyklos: yuvarlak; stoma: ağız) Omurgalılar (Vertebrata) dalından, çok ilkel yapılı, uzun ve yılan biçiminde vücutlu, Devamını Oku

 • örtülü omurlular: Balıklar (Pisces) sınıfının, köpek balıkları (Selachii) takımından, omurlarında kat kat kireçleşmiş çemberler bulunan, vücutları yassı, göğüs yüzgeçleri büyük, bazen kuyruğa doğru iki küçük sırt yüzgeci bulunan türleri olan bir alt takım. Devamını Oku

 • örtülü omurlular: Balıklar (Pisces) sınıfının, köpek balıkları (Selachii) takımından, omurlarında kat kat kireçleşmiş çemberler bulunan, vücutları yassı, göğüs yüzgeçleri büyük, bazen kuyruğa doğru iki küçük sırt yüzgeci bulunan türleri olan bir alt takım. Devamını Oku

 • uzunkuyruklubalıkgiller: (Macruridae), (Yun. makros = büyük, Yun.aura = kuyruk) Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının kemikli-balıklar (Teleostei) takımının dikensizler (Anacanthini) alt-takımına (bk.) giren bir familyası. Vücutları kısa, kuyrukları uzun ve uca doğru sivridir. Kuyruk yüzgeci bulunmaz. Derin, kayalık denizlerde yaşarlar. Boş-burun (Coelorhynchus coelorhynchus) iyi bilinen türüdür (bk.). Devamını Oku

 • sülün: Sülüngillerden, kuyruğu çok uzun, eti yenilen bir kuş (Phasianus colchicus). Tavuksular (Galliformes) takımının,sülüngüler (Phasianidae) familyasından, 80 cm kadar uzunlukta, Avrupa’dan Kafkasya’ya kadar olan bölgede yaşayan bir tür. Devamını Oku

 • yılansıbalıkgiller: (Ophidiidae), (Yun. ophidion=yılansı balık), Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının kemikli-balıklar (Teleostei) takımının dikenliyüzgeçliler (Acanthopterygii) alt-takımına (bk.) giren bir familyası. Vücutları uzun ve yandan basık olur. Karın yüzgeçleri körelmiş bir haldedir. Küçük boyludurlar. Etçildirler Yenirler. Atlantik, Pasifik ve Hint Okyanuslarında yaşarlar. Yılansı balık (Ophidion barbatum) iyi bilinen türüdür (bk). Devamını Oku

 • halkalı solucanlar: Çok hücreli hayvanlardan (Metazoa), birincil ağızlılar (Protostomia) ulumundan, vücutları uzun, yassı ya da yuvarlak, kısa bir baş bölgesinin ardından çember biçiminde bölütlerden yapılmış uzun bir gövdesi olan, ince bir kutikula ile örtülü, vücut duvarı ve bağırsak arasında ikincil karın boşluğu (solom) gelişmiş ve her bölütte bir çift solom bulunan, kırmızı renkte kan taşıyan bir damar Devamını Oku

 • solucanlar: Halkalılardan, yer solucanı, tenya, askarit gibi, vücutları uzun, yumuşak ve ayaksız hayvanları içine alan takım. (Yun. oligos: az; khaite: kıl) Halkalısolucanlar (Annelida) dalının, kıllı ayaklılar (Chaetopoda) sınıfından, vücutları uzun ve Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar