sünnetlik sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sünnetlik kelimesinin manası:

 1. Sünnet için hazırlanmış olan.

sünnetlik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • minhacüs sünnet: Sünnet yolu. Sünnet caddesi. Hazret-i Peygamber’in (A.S.M.) gittiği, emrettiği şeriat yolu. (Osmanlıca’da yazılışı: minhac-üs sünnet) Devamını Oku

 • sünnet çocuğu: Sünnet edilmiş veya edilecek çocuk Örnek: Yaralı asker biraz sünnet çocuklarını andırır. Y. K. Karaosmanoğlu Devamını Oku

 • sünnetsiz: Sünnet edilmemiş olan. Devamını Oku

 • sünnetli: Sünnet edilmiş olan. Devamını Oku

 • sünnetli: Sünnet edilmiş olan. Devamını Oku

 • sunna: Sünnet, temelini Peygamber Hz. Muhammet’in sözleri ve davranışŸlarının oluşŸturduğŸu İslami din kurallarının büyük kısmı (ayrıca Sünnet) Devamını Oku

 • fırkai naciye: Kur’an-I Kerim’e ve Sünnet-i Seniyeye sıkı sıkıya bağlı olup Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolundan ayrılmayan müslümanlar. Bunlar kıyamete kadar lütf-u İlahi ile devam eder. (Osmanlıca’da yazılışı: fırka-i nâciye) Devamını Oku

 • circumciser: Sünnetçi, sünnet eden kimse Devamını Oku

 • circumcise: Sünnet etmek. Sünnet etmek, bızırı kesme;, ruhen temizlemek, günahlardan arındırmak Devamını Oku

 • düğün: Evlenme veya sünnet dolayısıyla yapılan tören, eğlence, cemiyet Örnek: Babam düğünün savaştan sonraya kalmasını uygun görmüş. A. Gündüz Sünnet düğünü. Bir olayı kutlamak için yapılan büyük eğlence veya tören. Devamını Oku

 • sınırlı: Sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu. Sınırlanmış, belirlenmiş, belirli Örnek: Bizim divan edebiyatımızın da, halk edebiyatımızın da konuları sınırlıdır. N. Cumalı Az miktarda Örnek: Sınırlı hoca aylığının yarısını her ay kitaplara yatırır. H. Taner Terimleri Devamını Oku

 • sünnetçilik: Sünnetçinin yaptığı iş. Devamını Oku

 • sünnetçi: Çocukları sünnet eden kimse. Devamını Oku

 • eşaire: (Eş’ari. C.) Dinde meşhur imam Eb-ul-Hasan-ül-Eş’ari’ye bağlı olan sünnet ehlinin bir kısmı. Devamını Oku

 • ittiba: Tabi’ olma. Arkasından gitme. İtaat etme. Tebaiyyet ve imtisal etme.(Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzun reçetesi: İttiba-ı Kur’andır! M.)(Muhabbetullah, Sünnet-i Seniyyenin ittibaını istilzam edip intac ediyor. Ne mutlu o kimseye ki, Sünnet-i Seniyyeye ittibaından hissesi ziyade ola. Veyl o kimseye ki, Sünnet-i Seniyyeyi takdir etmeyip, bid’alara giriyor! L.)(Eğer Allah’a muhabbetiniz varsa, Habibullah’a Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar