superficially sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte superficially kelimesinin manası:

 1. Yüzeysel olarak, derinlemesine olmadan, iki boyutlu bir şŸekilde, üstünkörü bir şŸekilde

superficially ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • superficial: Yüzeyde kalan, satha yakın veya satıhta olan Sathi, yüzeysel, üstünkörü, yarım yamalak Devamını Oku

 • soberly: Akli basinda olarak Aklı başŸında bir şŸekilde, akla uygun bir şŸekilde, mantık çerçevesinde; ciddi bir şŸekilde, ciddiye alarak; alkolün etkisinde olmadan, alkolün etkisinden kurtulmuşŸ bir şŸekilde Devamını Oku

 • factitiously: Uydurma bir şŸekilde, sahte olarak, yapay bir şŸekilde, suni olarak, doğŸal yollardan olmadan Devamını Oku

 • independently: Bağımsız olarak. birbirini etkilemeden. BağŸImsız bir şŸekilde, özgür bir şŸekilde, serbestçe, başŸka bir kimseye veya şŸeye bağŸlı olmadan Devamını Oku

 • informally: Gayri resmi olarak; teklifsizce. Gayriresmã® bir şŸekilde, resmî olmayan bir şŸekilde, törensiz, tören olmadan Devamını Oku

 • inorganically: İnorganik bir şŸekilde, cansız bir şŸekilde, sıkıcı bir şŸekilde, ruhsuz bir şŸekilde, canlı organizmaları oluşŸturan yapı ve dizgi olmadan Devamını Oku

 • ignorantly: Cahilce, cahil bir şŸekilde, bilmeden, bilgisizce, bilgisi olmadan, bilgilendirilmişŸ olmadan Devamını Oku

 • holographically: Holografik bir şŸekilde, yazan kimsenin el yazısı ile yazılmışŸ bir şŸekilde; holografi (üç boyutlu resim) oluşŸturma ile ilgili bir şŸekilde, hologramlar ile ilgili bir şŸekilde Devamını Oku

 • holographically: Holografik bir şŸekilde, yazan kimsenin el yazısı ile yazılmışŸ bir şŸekilde; holografi (üç boyutlu resim) oluşŸturma ile ilgili bir şŸekilde, hologramlar ile ilgili bir şŸekilde Devamını Oku

 • intemperately: AşŸIrı bir şŸekilde, itidalsiz bir şŸekilde, aşŸırı bir şŸekilde, oburca; ölçüsüz bir şŸekilde, kontrolsüzce, öz kontrol olmadan Devamını Oku

 • inspirationally: Esinsel bir şŸekilde, esinlenme ile ilgili bir şŸekilde, ilhamsal olarak, ilhamlanma ile ilgili olarak; esin veren bir şŸekilde, ilham vererek, canlandıran veya teşŸvik eden bir şŸekilde, motive eden bir şŸekilde; esinlenmişŸ bir şŸekilde, ilhamlanmışŸ olarak, canlandırılmışŸ olarak, teşŸvik edilmişŸ bir şŸekilde, motive edilmişŸ bir şŸekilde, cesaretlendirilmişŸ bir şŸekilde Devamını Oku

 • voicelessly: Sessizce, sessiz bir şŸekilde, ses olmadan; etkisizce, etkisiz bir şŸekilde, tesirsizce, tesirsiz bir şŸekilde Devamını Oku

 • namelessly: İsimsiz bir şŸekilde, anonim olarak, sahibi belli olmadan; tanınmadan; şŸöhretsiz Devamını Oku

 • antiseptically: Antiseptik olarak, mikrop olmadan, steril bir şŸekilde; temiz bir biçimde, temizce Devamını Oku

 • antiseptically: Antiseptik olarak, mikrop olmadan, steril bir şŸekilde; temiz bir biçimde, temizce Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar