superior board of disciplin sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte superior board of disciplin kelimesinin manası:

 1. Üst disiplin kurulu

superior board of disciplin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • council of discipline: Disiplin kurulu Devamını Oku

 • inzibat meclisi: Bk. disiplin kurulu Devamını Oku

 • disiplin kurulu: Disiplin kurallarına aykırı davranan kimselerin suçlarını tespit ederek uygun cezaları vermekle görevli kurul. Orta dereceli okullar ile yüksek okullarda yönetmen başyardımcısının ya da yönetmen yardımcısının başkanlığı altında yönetmeliklerinde belirtilen sayı Devamını Oku

 • onur kurulu: Bir kuruluş veya derneğin üyeleri arasında çıkan onur davalarını gören veya bu kuruluş veya derneğin ilkelerine aykırı davranan üyelerin bu davranışlarını inceleyip karara bağlayan kurul, haysiyet divanı. Uyarma ve dikkat Devamını Oku

 • bakanlık disiplin komisyonu: M.E.B. Müsteşarlarının başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı, ilgili genel müdürler ve Bakanlık Hukuk Müşavirinden oluşan, öğretmenler ile öğretmen yetiştiren yüksek okul öğrencilerinin disiplin suçlarını inceleyen komisyon. Devamını Oku

 • üst disiplin kurulu: İl merkezlerinde Millî Eğitim yönetmeninin ya da görevlendireceği bir yönetmen yardımcısının başkanlığında, il merkezinde bulunan her türlü orta dereceli okulların yönetmenlerinden oluşan ve okullardan gönderilen disiplin kurulu kararlarını inceleyip onaylayan kurul. Devamını Oku

 • disiplin suçu: Eğitim ve iş hayatında bir kimsenin disiplin yönetmeliğine aykırı davranışı. Okul içinde ya da dışında öğrencinin disiplin yönetmeliğine göre yapmaması gereken davranışlardan birini yapması. Devamını Oku

 • disciplinary action: Disiplin suçu, disiplin eylemi Devamını Oku

 • kadro: Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi Örnek: Bir disiplin kadrosu içinde anonim kalmak Türk gençlerinin hoşuna gitmez. F. R. Atay Bu kişi ve sorumlulukları sayı, nitelik ve aşamalarıyla gösteren çizelge. Devamını Oku

 • disciplinarian: Sert amir, disiplin taraftarı olan kimse. Disiplin yanlısı kimse, sert amir Devamını Oku

 • disciplinarian: Sert amir, disiplin taraftarı olan kimse. Disiplin yanlısı kimse, sert amir Devamını Oku

 • ajans: Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş. Bir ticari kuruluşu tanıtan, onunla ilgili bilgi aktaran ve bu yolla kazanç sağlayan iş kolu. Devamını Oku

 • iktisadi devlet teşekkülleri: İktisadi alanda kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda etkinlik göstermek ve sermaye birikimine katkıda bulunmak amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan ve sermayesinin tamamı devlete ait olan kuruluşlar. krş. Kamu İktisadi Kuruluşları, Kamu İktisadi Teşekkülleri Devamını Oku

 • borsa üyesi: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borsa işlemlerinde aracılık yapmasına izin verilen kuruluş. Borsada alım/satım yapmak için yetkili kuruluştan izin ve yetki belgesi alan gerçek ya da tüzel kişiler. Devamını Oku

 • disiplin cezası: Disiplin suçlarından birini işleyen kimseye davranışlarının ağırlık derecesine göre verilen ceza. Disiplin suçlarından birini işleyen öğrencilere davranışlarının ağırlık derecesine ve okulun özelliğine göre verilen ceza. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar