superior commission of arbitrage sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte superior commission of arbitrage kelimesinin manası:

 1. Yüksek yargıcı kurulu

superior commission of arbitrage ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • superior commission of conciliation: Yüksek uzlaştırma kurulu Devamını Oku

 • superior commission of conciliation: Yüksek uzlaştırma kurulu Devamını Oku

 • genel kurul: Bir kuruluşta üyelerin tamamının katılımıyla yapılan toplantı. Yargı organları, dernek, ortaklıklar ve iktisadî devlet kuruluşlarında, temel sorunları en yetkili biçimde çözümleyen yüksek kurul. Devamını Oku

 • areopag: Eski Atina’da, toplandığı yerin adına göre anılan yüksek yargıçlar kurulu. Devamını Oku

 • superior council of discipline: Yüksek düzence kurulu Devamını Oku

 • yüce divan: Görevlerinden doğan ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri suçlarından dolayı Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu üyeleri, Yargıtay, Danıştay başkan ve üyelerini yargılayan üst yargılık. Devamını Oku

 • başsavcı: En üst düzeydeki savcı. Yüksek Savcılar Kurulu ile birlikte bütün savcı ve savcı yardımcılarının üstü olup, suçların kovuşturulması, ceza davası açılması ve ceza davalarının yargılıklarda kesin yargı verilinceye dek izlenmesi Devamını Oku

 • mahkeme: Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlardan oluşan bir kurulun, yargı görevini yerine getirdikleri yer, yargı yeri, yargıevi. Duruşma. Devamını Oku

 • temel yargılık: Bulundukları ilçenin adıyle anılan, bir başkan iki üyeden kurulu ve çoğu zaman tek yargıçlı tüze yargılığı. Devamını Oku

 • dava aktarımı: Ceza yargılama yöntemi yasasında gösterilen kural ve koşullara göre, bir ceza davasının, yüksek görevli yargılıkça, benzer aşamada bulunan başka bir yargılığa gönderilmesi. Devamını Oku

 • ceza genel kurulu: Görev ve yetkileri Yargıtay kuruluşu yasasında gösterilen ve Yargıtay’daki ceza orunlarının hepsinin toplanmasıyle ortaya çıkan kurul. Devamını Oku

 • yargılıklar örgütü: Yargı yetkisini ulus adına kullanan yargılıkların kuruluşunu, birbiriyle olan ilişkileriyle görev ve yetkilerini, aşamalarını belli eden türe alanı. Devamını Oku

 • karar: Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı Örnek: Kararımı biradere pek güçlükle kabul ettirdim. R. N. Güntekin Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm. Bu yargıyı bildiren belge. Devamını Oku

 • örnekseme: Bir kelime örnek tutularak başka kelimelerin yaratılması, kıyas, analoji. Örneksemek işi. Devamını Oku

 • hakem heyeti: Bazı ülkelerde yurttaşlardan seçilmiş ve mahkemede yargı görevini yapan geçici kurul, jüri. Yarışma, münazara vb.nde en doğru ve kesin sonucu belirlemekle görevli kurul, yargıcılar kurulu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar