supervision sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte supervision kelimesinin manası:

 1. Denetleme, teftişŸ, idare, kontrol, gözetim, nezaret

supervision ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • careful supervision: Dikkatli teftişŸ, yakın takip, yakın gözetim, dikkatli soruşŸturma Devamını Oku

 • consultative supervision: Danışıklı gözetim Devamını Oku

 • surveillance: Nezaret, gözetme, gözaltında tutma Teftiş Devamını Oku

 • oversight: Yanlış, kusur Göze tim, idare. Devamını Oku

 • inspection: Denetleme, teftiş, kontrol, yoklama, muayene Devamını Oku

 • unexpected inspection: Beklenmedik denetleme, ani teftişŸ, önceden beklenmeyen denetleme Devamını Oku

 • kontrol: Denetleme. Bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakma Örnek: Duygululuk olsa olsa akılla bağdaştığı, aklın kontrolünde kaldığı ölçüde bir değer taşır. N. Cumalı Yoklama, arama. Devamını Oku

 • denetlemek: Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, kontrol etmek. Murâkabe etmek, teftîş etmek. Devamını Oku

 • inspected: [inspect] denetlemek, teftiş etmek, kontrol etmek, yoklamak, muayene etmek Kontrol edilmişŸ, dikkatle incelenmişŸ, gözden geçirilmişŸ, resmen teftişŸ edilmişŸ, yoklanmışŸ Devamını Oku

 • self supervision: Kendinin gözetimi Devamını Oku

 • nezaret: Bakma, gözetme, gözetim. Gözaltı. Bakanlık. Devamını Oku

 • nezaret: Bakma, gözetme, gözetim. Gözaltı. Bakanlık. Devamını Oku

 • superintend: Bakmak, nezaret etmek, yönetmek, idare etmek, kontrol etmek Kontrol etmek, denetlemek, bakmak Devamını Oku

 • supervision of the police: Güvenlik genel yönetimi Devamını Oku

 • bank supervision: Banka yönetimi, banka denetimi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar