supervision of the police sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte supervision of the police kelimesinin manası:

 1. Güvenlik genel yönetimi

supervision of the police ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ıv sayılı cetvel: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Yasası’na göre genel devlet kapsamında olan sosyal güvenlik kurumlarının yer aldığı liste. Devamını Oku

 • asayiş: Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik Örnek: Temel hak ve hürriyetler kamu düzeninin, genel asayişin korunması amacı ile kanunla sınırlanabilir. Anayasa Bk. güvenlik Devamını Oku

 • computer security management: Bilgisayar güvenlik yönetimi Devamını Oku

 • bank supervision: Banka yönetimi, banka denetimi Devamını Oku

 • secom co., ltd.: ÇeşŸItli güvenlik hizmetleri ve ürünleri sağŸlayan Japon şŸirketi (güvenlik görevlileri, para nakliyesi, güvenlik sensörleri ve diğŸer ekipmanlar) Devamını Oku

 • emniyet: Güvenlik Örnek: Kendi vatandaşlarının ırz, mal, can emniyeti hakkında teminat istiyorlar. E. E. Talu Güven, inanma, itimat Polis işleri. Devamını Oku

 • emniyet: Güvenlik Örnek: Kendi vatandaşlarının ırz, mal, can emniyeti hakkında teminat istiyorlar. E. E. Talu Güven, inanma, itimat Polis işleri. Devamını Oku

 • ı sayılı cetvel: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Yasası’na göre merkezi yönetim bütçesinin kapsamında olan genel bütçeli idarelerin yer aldığı liste. Devamını Oku

 • safety regulations: Güvenlik ayarlamaları, güvenlik düzenlemeleri, emniyet kuralları, güvenlik kuralları, güvenliğŸi sağŸlamak için uyulması zorunlu kurallar Devamını Oku

 • özerk bütçe: Önceki düzenlemede kamu iktisadi teşebbüsleri ile sosyal güvenlik kuruluşları bütçelerini kapsarken, daha sonra 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Yasası ile birlikte yalnızca kamu iktisadi teşebbüslerinden oluşan bütçe. Devamını Oku

 • genel yetkililik: Kişi adına yapılacak tüm işlerin düzenlenmesi, kovuşturulması, yönetimi sağlanılmak üzere bir başka kişiye verilen genel yetkileri kapsayan yetki belgesi. Devamını Oku

 • silahsızlanma: Genel barış ve güvenlik için silah gücünü, silah kuvvetlerini azaltma veya büsbütün ortadan kaldırma. Devamını Oku

 • master of business administration: İşŸ Yönetimi mastırı, işŸ yönetimi konusunda yüksek lisans derecesi mezuniyeti Devamını Oku

 • security arrangements: Güvenlik ayarlamaları, güvenlik düzenlemeleri, sınırın iki tarafından ülke vatandaşŸlarının güvenliğŸini korumaya yönelik düzenlemeler Devamını Oku

 • security arrangements: Güvenlik ayarlamaları, güvenlik düzenlemeleri, sınırın iki tarafından ülke vatandaşŸlarının güvenliğŸini korumaya yönelik düzenlemeler Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar