sürekli iş göremezlik sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sürekli iş göremezlik kelimesinin manası:

 1. İş kazası ya da uğraşı sayrılığı sonucu güvencelinin kazanma ve çalışma gücünden en az yüzde onunu yitirmesi.

sürekli iş göremezlik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • eş ve çocuklarına gelir bağlama: Güvencelinin iş kazası ya da uğraşısına ilişkin bir sayrılık sonucu ölümünde yasasına göre eşi ve çocuklarına gelir bağlanması. Devamını Oku

 • gelir bağlama: İş kazası ya da uğraşı sayrılığı sonucu ölümlerde yasasına göre hakedicilere aylık bağlama. Devamını Oku

 • sürekli iş sözleşmesi: 30 iş gününden daha çok çalışmayı gerektiren işler için yapılan sözleşme. Devamını Oku

 • gıda bozulması: Muhafaza edilen bir ürünün enzimlerin ve bakteri, maya, küf gibi mikroorganizmaların faaliyeti sonucu lezzet, koku, görünüş, tekstür vb. özelliklerinin kötüleşmesiyle ürünün tazeliğini yitirmesi. Devamını Oku

 • değer yitirme: 1 Esnek kur sisteminde, bir ülkenin parasının diğer ülke parası karşısındadeğer yitirmesi. krş. değer kazanma, devalüasyon. 2. bk. amortisman Devamını Oku

 • göğüs sayrılıkları: Göğüs boşluğundaki organların sayrılıkları. Devamını Oku

 • geçici iş göremezlik: Çalışanların hastalık, doğum ve geçici sakatlık gibi nedenlerle belli bir süre çalışmaması durumu. krş.geçici iş göremezlik ödencesi Devamını Oku

 • geçici iş göremezlik: Çalışanların hastalık, doğum ve geçici sakatlık gibi nedenlerle belli bir süre çalışmaması durumu. krş.geçici iş göremezlik ödencesi Devamını Oku

 • geçici iş göremezlik ödencesi: Geçici iş göremezlik durumunda olanlara sosyal güvenlik kurumlarınca çalışamadıkları süre için yapılan ödeme. krş. geçici iş göremezlik Devamını Oku

 • gün doğmadan kemliği söylenmez: Bir iş iyice belli olmadan sonucu hakkında yargı yürütülemez. Devamını Oku

 • sürekli basım: Basıma temel olan film ile bu film yardımıyla basılacak olan boş filmin pencere önünden sürekli devinimle geçmesiyle yapılan basım. Devamını Oku

 • duyuyitimi: Uyuşturucu bir ilaç etkisiyle ya da bir sayrılık sonucu vücudun bütününde ya da belirli bir bölgesinde duyuların yitmesi, anestezi. Devamını Oku

 • hastalık: Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı Örnek: Hastalıktan, doktordan oldum bittim korkarım. H. Taner Ruh sağlığının bozulması durumu. Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk. Devamını Oku

 • dokunca bölümü: İş dokuncaları ve uğraşı sayrılıkları yönünden yapılan işin meydana getirdiği dokuncalı olaylara göre her işe verilen önemi belirten sıralama. Devamını Oku

 • deneme yanılma yordamı: Denenceli yada uygulamalı sınamalarda karşılaşılan başarı ve başarısızlıklar sonucu öğrenme ve deneyim kazanma yolu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar