süt asidi mayalanması sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte süt asidi mayalanması kelimesinin manası:

 1. Laktik asit bakterileri tarafından şekerlerin (laktoz, glikoz vb.) laktik asit veya laktik asit yanında karbon dioksit, etanol ve/ veya asetik asit oluşturmaları.

süt asidi mayalanması ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • süt asidi bakterileri: Gram pozitif, Sporolactobacillus inulinus dışında spor oluşturmayan, Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, Streptococcus ve Lactococcus cinsi, hayvan besleme açısından silajlarda pH’nın düşürülmesi için gerekli bakteriler. Bu bakterilerin ortak özelliği laktozdan laktik asit fermantasyonu sonucu laktik asit oluşturmalarıdır, laktik asit bakterileri. Devamını Oku

 • laktik asit fermantasyonu: Laktik asit bakterileri tarafından şekerlerin parçalanmasıyla laktik asit, karbondioksit, etanol ve/veya asetik asit oluşması. Devamını Oku

 • süt asidi: Laktik asit. Bk. laktik asit (II) Devamını Oku

 • sirke asidi: Bk. etanoik asit (II) Basit yapılı, CH3-COOH formülüyle gösterilen bir organik asit, etanoik asit, asetik asit. İşkembe içeriğinde ve silajda da bulunur. Devamını Oku

 • silajlarda süt asidi bakterilerinin oluşumu: Yeşil yemlerin soldurularak ve parçalanarak oksijensiz ortam, uygun ısı, pH ve karbonhidratça zengin ortamla laktik asit bakterilerinin ortama h Devamını Oku

 • Coridöngüsü: Kaslarda anaerobik glikolizis sonucu biçimlenen laktik asidin kan dolaşımıyla karaciğere taşınıp burada glikoneogenezisle glikoz üretiminde kullanılması ve sentezlenmiş olan glikoz moleküllerinin yeniden kan dolaşımına verilerek kaslar tarafından alınıp kullanılmasıyla biçimlenen, açlık kan glikoz düzeyinin korunması bakımından önemli olan, glikoz-laktat-glikoz biçimindeki döngü. Devamını Oku

 • asetat silajları: Uygun olmayan koşullarda yapılan, asetik asit üreten bakterilerin fermantasyonda etkin rol oynaması sonucu yüksek düzeyde asetik asit ve düşük düzeyde laktik asit oluşan, amino asitlerin deaminasyonu sonucu amonyak düzeyinin arttığı, hayvanlar tarafından az tüketilen silajlar. Devamını Oku

 • mayalı koyulaştırılmış yağsız süt: Laktik asit bakterileriyle mayalanıp buharlaştırmak suretiyle koyulaştırılan ve en az % 27 toplam katı madde içeren yağı alınmış bir süt kalıntısı. Devamını Oku

 • mayalı yağsız süt tozu: Laktik asit bakterileriyle mayalanıp kurutulan ve en çok % 8 suyu bulunan yağı alınmış süt kalıntısı. Devamını Oku

 • yağsız süt: Protein, laktoz ve mineral madde taşıyan, enerji ve yağda eriyen vitaminler bakımından yetersiz kreması çekilerek yağ oranı % 0. 5′ in altına düşürülmüş süt. Devamını Oku

 • organik asit: Bir veya daha fazla sayıda karboksil grubu (-COOH) içeren bir bileşik. Sulu çözeltilerinde kısmen hidrojen iyonuna ayrışan, asetik asit, laktik asit, sitrik asit gibi zayıf asitler. Devamını Oku

 • doymamış yağ asidi: Karbon zincirinde bir ya da birden çok çift bağ bulunan yağ asidi. Ansatüre. Karbon zincirinde bir veya daha fazla yerde iki karbon atomu arasında çift bağ bulunan, oda sıcaklığında sıvı Devamını Oku

 • silajlarda süt asidi tayini: Silaj kalitesini belirlemede kullanılan, silajda yüksekliğiyle silaj kalitesinin iyi olduğu hakkında bilgi veren ve laktat kiti kullanılarak yapılan analiz. Devamını Oku

 • bütirat silajları: Klostridiyal fermantasyona sahip silajlarda bütirik asit ve asetik asit miktarlarının yüksek, laktik asit miktarının düşük olduğu, buna bağlı olarak da pH değeri 5-6 arasında olan silajlar. Devamını Oku

 • lactic acid bacteria: Laktik asit bakterileri Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar