süt dişleri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte süt dişleri kelimesinin manası:

 1. Memeli hayvanlarda yavruyken bulunan ve türlere göre belli yaşlarda düşerek yerine kalıcı dişlerle değişen geçici dişler, dentes desidui.

süt dişleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • köpek dişleri: Alt ve üst çenede kesici dişlerle ön azı dişleri arasında bulunan ve besinleri parçalayan sivri dişler, dentes kanini. Alt ve üst çenede kesici dişlerle ön azı dişleri arasında bulunan ve Devamını Oku

 • süt dişi: Bebeğin beş veya altı aylıkken çıkarmaya başladığı, yedi yaşlarında kendiliğinden dökülen diş. Memeli hayvanlarda yavru iken meydana gelen ve sonradan asıl dişlerle yer değiştiren geçici dişler. Devamını Oku

 • kalıcı dişler: Hayvan türlerine göre değişen yaşlarda düşen süt dişlerinin yerine çıkan dişler, dentes permanentes. Hayvan türlerine göre değişen yaşlarda düşen süt dişlerinin yerine çıkan dişler, dentes permanentes. Devamını Oku

 • öğütücü dişler: Alt ve üst çenede köpek dişlerin gerisinde yüzeyleri geniş olan ve besinleri öğüten dişler. Ön ve arka öğütücüler olarak ikiye ayrılır, molar dişler, azı dişleri, dentes molares. Alt ve üst Devamını Oku

 • dentes decidui: Dentes desidui Devamını Oku

 • kısırlaştırma: Kısırlaştırmak işi. Hayvanlarda, özellikle erkeklerde eşey organlarının çıkarılması ya da faaliyetini bir süre durdurmak için gereken işlemin yapılması. Kastrasyon. Devamını Oku

 • dişsizler: Memeliler (Mammalia) sınıfının, etenliler (Placentalia) alt sınıfından, bazıları tüm olarak dişsiz, bazılarının da minesiz ve köksüz dişleri bulunan, vücutları uzun kıllarla ya da sırtta oynak kemerler hâlinde dizilmiş alt deriye ait kemik safihacıklardan yapılmış bir tabaka ile örtülü, kafatasları uzun, poliembriyoni gösteren, tek bir embriyo bölünerek 7-12 embriyo meydana getiren, aynı eşeyde olan embriyolarının hepsi Devamını Oku

 • azı dişleri: Öğütücü dişler. Öğütücü dişler. Devamını Oku

 • süt: Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavrularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri yüksek beyaz sıvı. Bazı bitkilerin türlü organlarında bulunan beyaz renkte öz su. Devamını Oku

 • ses kirişleri: Gırtlağın içinde ikisi sağda, ikisi solda bulunan ve havanın geçmesiyle titreşerek ses çıkaran dört kıvrım. {Deri, ses telleri) Ses meydana getiren gırtlaktaki kas kıvrımları. Devamını Oku

 • küskü dişleri: Kemiricilerin küskü şeklindeki dişleri. Devamını Oku

 • duyu kılları: Memeli hayvanlarda tek veya gruplar hâlinde bulunan, uzunca ve örtü kıllarından daha sert olan, dokunma organı olarak çalışan kıllar, pili taktiles. Memeli hayvanlarda tek veya gruplar h Devamını Oku

 • alt çene dişleri sinir ağı: Nervus alveolaris mandibularis’in alveolar kollarının oluşturduğu sinir ağı, pleksus dentalis inferiyor. N. alveolaris mandibularis’in alveoler kollarının oluşturduğu sinir ağı, pleksus dentalis inferiyor. Devamını Oku

 • dişleri dökülmek: Yaşlanmak, ihtiyarlamak. Devamını Oku

 • üst çene dişleri sinir ağı: Nervus infraorbitalis’in alveolar kollarının, diş köklerinin üst yarımında oluşturdukları sinir ağı, pleksus dentalis superiyor. N. infraorbitalis’in alveoler kollarının, diş köklerinin üst yarımında oluşturdukları sinir ağı, pleksus dentalis superiyor. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar