şuurluluk sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte şuurluluk kelimesinin manası:

 1. Bilinçlilik.
 2. Bk. ayırdında olma
 3. Bk. bilinçlilik

şuurluluk ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • topografik kuram: (bilinç sınıflaması):freud’a göre;insanların bilinçlilik durumları üç bölümden oluşur.1.bilinç 2. bilinç öncesi 3.bilinç ötesi. Devamını Oku

 • sentience: Bilinçlilik, duyarlılık, duygululuk, sezgi, sezi Sezgililik Devamını Oku

 • poligami: Çok eşlilik. (Yun. polys: çok; gamos: evlenme) Birden çok eşe sahip olma durumu. Devamını Oku

 • semiconsciousness: Yari bilinçlilik Devamını Oku

 • bilinçaltı: Bilinç dışı olmakla birlikte, dilendiğinde kapsamındakilerin bilince çağrılabildiği zihin bölgesi, şuuraltı, tahteşşuur Örnek: Bilinçaltı bir baskı, belki de ilk kez su üstüne çıkıyordu. Ç. Altan Bilinçte hiç yer almayan ya da henüz bilinç yüzüne çıkmayan ruh durumlarının niteliği. Devamını Oku

 • felsefede yantutma: Düşünce dizgelerinin, felsefe okullarının bilinçli ya da bilinçsiz olarak belli bir toplumsal düzeni yansıtıp bu düzende çıkarı olanlara yararlı olma amacını gütmesi. Devamını Oku

 • yoğulum yaratma: Bir soruşturu ya da görüşmede yanıtlayıcının katılım, uyanıklık ve bilinçlilik düzeyini yükseltip korumak üzere başvurulan uyarıcı ve güdüleyici öğelerle sağlanan yoğun ilgililik durumu. Devamını Oku

 • içebakış: Bireyin kendi düşünce, duygu ve güdülerini çözümlemesi. Yetişmiş bir deneycinin bilinçlilik öğelerini çözümlemesi işlemi. Devamını Oku

 • geçişlilik: Geçişli olma durumu. Bk. tercihlerdegeçişlilik Devamını Oku

 • eligibleness: Yeterlilik, elverişŸlilik, seçilmeye uygun olma durumu; değŸerlilik, değŸer olma durumu Devamını Oku

 • bigamy: İki kişiyle evli olma. Bigami, iki eşlilik Devamını Oku

 • ardentness: ŞŸevk, ateşŸlilik, gayret; şŸiddet; ihtiraslı olma Devamını Oku

 • unconscious: Şuursuz, bilinçsiz Baygın Psikiy., (the Devamını Oku

 • suitability: Uygunluk, elverişlilik, uygun olma, yerindelik, yakışırlık Devamını Oku

 • iyilik: İyi olma durumu, salah. Karşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inayet Örnek: Borcumu ödesem de iyiliğini ödeyemem. N. Cumalı Sağlığı yerinde olma durumu, esenlik. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar