t dağılımı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte t dağılımı kelimesinin manası:

 1. (Kuramsal istatistik) X, ölçünlü olağan dağılımlı ve Y, n bağımsızlık sayısı ile (…)dağılımlı olasılıksal değişkenler olmak üzere, T = (…)olasılıksal değişkenin dağılımı. T'nin olasılık yoğunluk işlevi, (…)olur. Burada n, bağımsızlık sayısıdır, anlamdaş Student dağılımı.

t dağılımı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • üstel dağılım: (olasılık kuramı) a>0 bir değiştirge olmak üzere, olasılık yoğunluk işlevi, f(x) = (1/a) (…) x>0 biçiminde verilen X sürekli olasılıksal değişkenin dağılımı, anlamdaş onuncu tür dağılım. Devamını Oku

 • gama dağılımı: (Kuramsal istatistik) a ve n değiştirgeler olmak üzere olasılık yoğunluk işlevi, (…) biçiminde verilen X sürekli olasılıksal değişkeninin dağılımı. Devamını Oku

 • sekizinci tür dağılım: (Kuramsal istatistik) Olasılık yoğunluk işlevi, k bir değişmez olmak üzere, (…) biçiminde verilen, Pearson türünden bir sıklık dağılımı. Devamını Oku

 • dokuzuncu tür dağılım: (Kuramsal istatistik) Olasılık yoğunluk işlevi, k bir değişmez olmak üzere,(…) biçiminde verilen Pearson türünden bir sıklık dağılımı. Devamını Oku

 • altıncı tür dağılım: (Kuramsal istatistik) Olasılık yoğunluk işlevi, k bir değişmez olmak üzere, (…) biçiminde verilen Pearson türünden tek doruklu ve çarpık bir sıklık dağılımı. Devamını Oku

 • yedinci tür dağılım: (Kuramsal istatistik) Olasılık yoğunluk işlevi, k bir değişmez olmak üzere,(…)biçiminde verilen Pearson türünden tek-doruklu ve bakışımlı bir sıklık dağılımı, t-dağılımı bu türdendir. Devamını Oku

 • onbirinci tür dağılım: (Kuramsal istatistik) Olasılık yoğunluk işlevi, k bir değişmez olmak üzere, (…)verilen Pearson türünden J-biçimli bir sıklık dağılımı, Pareto dağılımı bu türdendir. Devamını Oku

 • dikdörtgensel dağılım: (Kuramsal istatistik) a ve b değişmezler olmak üzere olasılık yoğunluk işlevi, (…) olan sürekli dağılım. Tüm değişken değerlerinin aynı olasılıklı olduğu kesikli dağılımı göstermek için de kullanılır, anlamdaş tekbiçimli dağılım. Devamını Oku

 • aşırı eşçarpanlı dağılım: (Kuramsal istatistik) Sonlu bir evrenden yerine koymaksızın yapılan örnekleme sonucu elde edilen kesikli olasılıksal değişkenin dağılımı. Dağılımın olasılık işlevi, N, n ve r değiştirgeler olmak üzere, (…) biçimindedir. Evren büyüklüğü sonsuza gittiğinde ikiterimli dağılıma dönüşür. Devamını Oku

 • aşırı eşçarpanlı dağılım: (Kuramsal istatistik) Sonlu bir evrenden yerine koymaksızın yapılan örnekleme sonucu elde edilen kesikli olasılıksal değişkenin dağılımı. Dağılımın olasılık işlevi, N, n ve r değiştirgeler olmak üzere, (…) biçimindedir. Evren büyüklüğü sonsuza gittiğinde ikiterimli dağılıma dönüşür. Devamını Oku

 • olasılık dağılımı: Değişken eğer kesikli bir tesadüfi değişken ise değişkenin her değerinin olasılığını veren bir matematiksel formül veya değişken eğer sürekli bir tesadüfi değişken ise, matematiksel bir formülle tanımlanan eğrinin altında kalan alan yoluyla elde edilen belli bir aralıktaki olasılık. Devamını Oku

 • onikinci tür dağılım: (Kuramsal istatistik) Olasılık yoğunluk işlevi, (…)biçiminde verilen Pearson türünden J-biçimli bir sıklık dağılımı. Birinci tür dağılımın özel bir biçimidir. Devamını Oku

 • ikiterimli dağılım: (olasılık kuramı) n ve p değiştirgeler olmak üzere, olasılık işlevi, (…) biçiminde verilen X kesikli olasılıksal değişkeninin dağılımı. Bu dağılım, her yinelenmesinde iki sonuçtan birinin ortaya çıktığı denemenin aynı koşullar altında bağımsız olarak yinelenmesi sonucunda elde edilen değerlerin dağılımıdır.n=1 ise, Bernoulli dağılımı olur. Bu dağılıma noktaikiterimli dağılımı da denir. Devamını Oku

 • poisson dağılımı: Küçük olasılıklar dağılımı. (olasılık kuramı) Olasılık işlevi, a bir değiştirge olmak üzere, (…) biçiminde verilen x kesikli olasılıksal değişkeninin dağılımı. Dağılımın ortalaması ve değişkesi a’ya eşittir. Devamını Oku

 • weibull dağılımı: (olasılık kuramı) Olasılık yoğunluk işlevi, b ve p değiştirgeler olmak üzere, (…)biçiminde olan sürekli bir dağılım. Bu dağılım p = 1 olduğunda üstel dağılıma dönüşür. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar