t denemesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte t denemesi kelimesinin manası:

 1. Bir ölçümün verilen bir güven seviyesinde bir popülasyona ait olup olmadığına karar vermede ve σ ve

t denemesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • karar işlevi: (Karar kuramı) Örneklemeyle yapılan çalışmaların herhangi bir aşamasında, alınan gözlemlerin ya da toplanan bilgilerin yeterli olup olmadığını gösteren kural. Devamını Oku

 • karar işlevi: (Karar kuramı) Örneklemeyle yapılan çalışmaların herhangi bir aşamasında, alınan gözlemlerin ya da toplanan bilgilerin yeterli olup olmadığını gösteren kural. Devamını Oku

 • arşiv araştırması: İnceleme konusu silah, kovan veya mermi çekirdeklerinin daha önceki herhangi bir olayla ilgisinin olup olmadığının ortaya konması için yapılan inceleme. Devamını Oku

 • ara kararı: Bir davanın bakılmasını kolaylaştırmak için yargıdan önce önlem niteliğinde verilen karar. Duruşma sırasında, iki yanın dinlenmesinden sonra verilen karar. Devamını Oku

 • usalırlık ölçütü: Bir gözlem yordamıyla elde edilen bilgilerin gerçekliğini sınamak üzere başvurulan, bir yanıtlayıcının belli sorulara yanıt verme güç ve yetisinde olup olmadığını sınama yolu. Devamını Oku

 • çalıştırma kolu: Motora ilkdevinimi vermede kullanılan dirsekli kol. Devamını Oku

 • aile bütçesi: Kısa bir süre içinde bir işçinin veya işçi ailesinin hayat seviyesinde meydana gelen değişmeleri belirlemek amacıyla yapılan istatistik çalışması. Devamını Oku

 • dizimsel bağlaşıklık denetlemesi: Verilen bir dizimsel tür dizisinin dizimsel bağlaşık olup olmadığını ortaya koymak amacıyla indirgenmesi işlemi. || Krş.. düzgünlük denetlemesi. Devamını Oku

 • kararname: Cumhurbaşkanının onayladığı hükûmet kararı. Bakanlar Kuruluna verilen yetkilere dayanarak alınan karar Örnek: Hükûmetin çıkardığı kararnameden söz ediyorlar. N. Cumalı Bu kararı bildiren resmî yazı. Devamını Oku

 • whether: Eğer, olup olmadığını Olup olmadığını Devamını Oku

 • yatan: 1) az güçlü olup çalışan, çok güçlü olup çalışmayandan daha başarılı olur; 2) soylu, güçlü olmadıkları hâlde geçimlerini sağlamak için çalışanlar soylu, güçlü olup da tembel tembel oturanlara yeğlenirler. Devamını Oku

 • denetleme: Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetim, bakı, teftiş, murakabe, kontrol. Denetlemek işi. Devamını Oku

 • commonsensical: Sağduyulu SağŸDuyulu, karar vermede sağŸduyu gösteren Devamını Oku

 • düzgünlük denetlemesi: Verilen bir deyimin düzgün olup olmadığını, düzgünse hangi dizimsel türden olduğunu ortaya koyma amacıyla, dizimsel tür çözümlemesi sonunda elde edilen dizisinin dizimsel bağlaşıklık denetlemesini yapma işlemi. || Örn. (…) Devamını Oku

 • yapılabilirlik: Herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit etme, uygulanabilirlik, fizibilite. Yatırım projelerinin gerçekleştirilebilir olup olmadığını saptamak amacıyla iktisadî, malî, teknik ve hukukî bilgiler dikkate alınarak yapılan çalışmaların Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar