taban fiyat sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte taban fiyat kelimesinin manası:

 1. Bir mal veya üretim faktörünün devlet tarafından belirlenen alınıp satılabileceği en düşük fiyat. Bu fiyat devlet müdahalesinin olmadığı durumda oluşacak piyasa fiyatının üstündeki bir fiyattır.

taban fiyat ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yönetimsel fiyat: Genellikle kamu yetkeleri tarafından piyasa mekanizması dışında belirlenen fiyat. Devamını Oku

 • doğal fiyat: Maliyet fiyatı. Adam Smith ve David Ricardo tarafından tanımlanan, bir malın emek değer cinsinden üretim maliyetine eşit uzun dönemdeki fiyatı. Devamını Oku

 • destekleme fiyatı: Tarımsal ürün fiyatlarının belli bir düzeyin altına düşmesini önlemek için hükümet tarafından belirlenen ve ürün alım garantisi verilen fiyat. Devamını Oku

 • adil fiyat: Temelini ortaçağda skolastik düşünceden alan, üretim faktörleri ve mallara ilişkin bir alışverişte tarafların haksızlığa uğramadıklarını düşündüren fiyat düzeyi. krş. adil olmayan fiyat Bk. gerçek eder Devamını Oku

 • fiyat denetimi: Fiyatlar genel düzeyinin büyük oranda ve sürekli olarak yükselmesinin hükümet tarafından önlenmesi için belirli mallarda fiyat artışlarının sınırlandırılması veya fiyat dondurulması biçiminde uygulanan bir gelirler politikası aracı. Tekelci işletmeyi tam Devamını Oku

 • piyasa fiyatı: Bir para biriminin veya malın sürüm değeri, piyasa bedeli, piyasa değeri, rayiç bedel, rayiç fiyat. Piyasada bir birim mal ya da hizmet satın alabilmek için tüketicilerin ödedikleri parasal bedel. Devamını Oku

 • güvenceli fiyat: Devletin üreticileri korumak amacıyla malın piyasa fiyatı, hangi düzeyde oluşursa oluşsun, üreticinin eline geçmesini güvence altına aldığı fiyat. Aracı dağıtım kuruluşlarının ellerinde mal stoku varken toptan satış fiyatının düşmesi durumunda Devamını Oku

 • üretici fiyatı: Bir birim malın üretiminde kullanılan üretim faktörlerine yapılan ödemelerle hesaplanan fiyat, diğer bir deyişle bir birim mal karşılığı üreticinin eline geçen para miktarı. Devamını Oku

 • fiyat riski: Piyasa faiz oranlarındaki değişmeye bağlı olarak sabit getirili bir menkul değerin cari piyasa fiyatında ortaya çıkabilecek olumsuz değişim. Devamını Oku

 • dışsatımda fiyat farkı ödemesi: Tarımsal destekleme programları çerçevesinde dışsatıma konu malların yurtiçi fiyatlarının dünya fiyatlarından yüksek olması durumunda, söz konusu malların dışsatımına aradaki fiyat farkı kadar devlet tarafından yapılan ödeme. krş. dışsatım prelevmanı, dışsatımda vergi iadesi Devamını Oku

 • denge fiyatı: Piyasalarda arz ve talep miktarlarının eşitlendiği fiyat. İstemle sunumu birbirine eşitleyen, diğer bir deyişle istem fazlası veya sunum fazlasının olmadığı, piyasayı temizleyen fiyat düzeyi. Devamını Oku

 • maliyet fiyatı: Bir malın çeşitli üretim ve dağıtım dönemlerinde, o döneme kadar yapılmış olan harcamaların bütünü, doğal fiyat, normal fiyat. Bk. tümdeğer ederi Devamını Oku

 • fiyat alıcı: Piyasada oluşan fiyatı veri olarak alıp bu fiyata göre üretim yapan işletme. krş. fiyat yapıcı Devamını Oku

 • çıkarım fiyatı: Bir hisse senedinin üzerinde yazılı olan fiyat. krş. hisse senedi piyasa fiyatı, hisse senedi sunum fiyatı Devamını Oku

 • fiyat: Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha Örnek: Birkaç ev döşettiğim için mobilya fiyatlarından pek iyi anlarım. Ö. Seyfettin Bir mal veya iş gücü için uygun görülen para karşılığı. Bir Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar