tabansuyu düzeyi eğrileri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tabansuyu düzeyi eğrileri kelimesinin manası:

 1. Belli bir yüzeyin üstünde ya da altında, eşit düşey uzaklıkta bulunan su tablası noktalarını bağlayan çizgiler.

tabansuyu düzeyi eğrileri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tabansuyu düzeyi eğrileri: Belli bir yüzeyin üstünde ya da altında, eşit düşey uzaklıkta bulunan su tablası noktalarını bağlayan çizgiler. Devamını Oku

 • yapı eğrileri: Belli bir katmanın eşit derinlikte olan noktalarını birbirlerine bağlayan ve katmanın herhangi bir doğrultuda durumunu gösteren çizgiler. Devamını Oku

 • eşzaman deprem eğrisi: Deprem dalgalarının, yeryüzüne eşit zamanlarda gelmiş oldukları noktaları birbirlerine bağlayan çizgiler. Devamını Oku

 • eşkalınlık eğrileri: Bir katmanın eşit kalınlıkta olan noktalarını birbirine bağlayan eğriler. Devamını Oku

 • eşdüzeltim: 1-Yapım işlemlerini kolaylaştırmak için ayrı düzeylerdeki toprak parçalarının, kazarak, toprağı başka yere taşıyarak aynı düzeye getirilmesi işi. 2 – Yeryüzünde bulunan ya da yeryüzüne yakın olan noktaların düşey doğrultudaki uzaklıklarının ölçülmesi işi. Devamını Oku

 • tabansuyu: Erkin bir su tablasında bulunan yeraltı suyu. Devamını Oku

 • eşbasınç eğrileri: Basınçları özdeş olan noktaları birleştiren eğriler. Basınçları özdeş olan noktaları birleştiren eğriler. Devamını Oku

 • dış merkezlik: Bir elips ve hiperbolde, odaklar arasındaki uzaklığın büyük eksen uzunluğu ile olan oranı. Bir konik üzerindeki noktaların odağa ve doğrultmana uzaklıkları oranı. Elips ve hiperbolde bu oran, odaklar uzaklığının büyük Devamını Oku

 • ototipi tramlama: bu da tifdrukta tramlama sisteminden birisidir. nokta büyüklükleri, tipo ve ofsette olduğu gibi, değişiktir. bu noktaların çapları, resim tonlarını verir. noktaların derinlikleri aynıdır. noktaların çevrelerinde, raklenin boyayı sıyırması için gerekli olan çizgiler bulunur. bu çizgiler tramlı poziitf lith filmdeki şeffaf biçimdedir. ototifi tifdruktaki noktalırın hiçbiri birbiri ile temas halında değildir. her nokta bağımsız olarak Devamını Oku

 • ototipi tramlama: bu da tifdrukta tramlama sisteminden birisidir. nokta büyüklükleri, tipo ve ofsette olduğu gibi, değişiktir. bu noktaların çapları, resim tonlarını verir. noktaların derinlikleri aynıdır. noktaların çevrelerinde, raklenin boyayı sıyırması için gerekli olan çizgiler bulunur. bu çizgiler tramlı poziitf lith filmdeki şeffaf biçimdedir. ototifi tifdruktaki noktalırın hiçbiri birbiri ile temas halında değildir. her nokta bağımsız olarak Devamını Oku

 • yaşama düzeyi: Belli bir toplumda ya da toplumsal kümede ulaşılmış bulunan tüketim düzeyi. Devamını Oku

 • eşlenik: Herhangi bir biçimde birbiriyle oranlı bulunan (nokta, çizgi, sayı). Mekanikte, bir özeğin çevresinde dönen bir cismin gücüyle bu cismin özeğe olan uzaklığının çarpımı. Devamını Oku

 • geometri: Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese. Bu konu ile ilgili olan kitap veya ders. Devamını Oku

 • cebirsel düzlemsel eğri: F(X,Y) f(x,y) n dereceli bir polinom olmak üzere, bileşenleri f(x,y)=0 denklemini sağlayan, afin düzlemin noktalar kümesi. Devamını Oku

 • tabansuyu düzeyi: Su basıncının erkin hava basıncına eşit olduğu yerde, yeraltı suyunun yüzeyi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar