tabiatüstücü sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tabiatüstücü kelimesinin manası:

 1. Doğaüstücü.

tabiatüstücü ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tabiatüstücülük: Doğaüstücülük. Devamını Oku

 • tabiatüstü: Doğaüstü. Devamını Oku

 • doğaüstücü: Doğaüstücülük yanlısı, sürnatüralist. Devamını Oku

 • gerçeküstücü: Gerçeküstücülükten yana olan kimse, sürrealist. Gerçeküstücülükle ilgili olan görüş, eser vb., sürrealist. Devamını Oku

 • deneyüstücülük: İnsan bilgisinin niteliğini ve ilkelerini akıl yoluyla çözmek amacıyla deney alanının ötesine gitmeye çalışan anlayış, mütealiye, transandantalizm. Ahlakta belli bir gizemciliği savunan, Tanrı, doğa ve insanı kaynaştırmaya çalışan Amerikan felsefe Devamını Oku

 • doğaüstücülük: Doğa yasalarıyla açıklanamayan olayların ve gerçeklerin varlığına inanmak gerektiğini ileri süren öğreti, tabiatüstücülük, sürnatüralizm. Doğa yasalarıyle açıklanamayan olayların ve gerçeklerin varlığına inanmak gerektiğini ileri süren öğreti. Devamını Oku

 • gerçeküstücü film: Gerçeküstücülük akımının ürünü olan film. Devamını Oku

 • gerçeküstücü tiyatro: Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa’da André Breton’un, Freud’un görüşlerine dayanarak açtığı ve bilinçaltı varsayımları ile düşte olduğu gibi, parçaları birbirini tutmaz bir anlatım biçimi ile vermeye çalışan tiyatro anlayışı. On dokuzuncu yüzyıl sonunda Jarry’ın ve daha sonra Apollinaire’in öncülük ettiği tiyatro anlayışı. Irtaud’nun tiyatro görüşleri de bu akımın gelişimi içinde yer alır. Devamını Oku

 • sığırların bulaşıcı püstüler vulvovajinitisi: Herpesviridae ailesi, Alphahepresvirinae alt ailesinde bulunan sığır herpesvirüs 1’in boğalarda penis ve prepusyumda, ineklerde vajina ve vulvada püstül oluşumuyla ve gebe hayvanlarda yavru atmayla belirgin çok bulaşıcı hastalık, çiftleşme egzantemi, enfeksiyöz püstülar vulvovajinitis, veziküler vajina yangısı, İPV, sığırların veziküler çiftleşme egzantemi. Enfeksiyon koyun ve keçilere de vajina yangısına yol açar. Devamını Oku

 • tabiat: Doğa Örnek: İnsan zekâsı, tabiatın içinde değil, tabiatın yanında, ayrı bir kuvvettir. A. Haşim Doğal özellik. Güzeli ayırma melekesi, zevk, beğeni Örnek: Abdi Bey, tabiat sahibi, altıncı kat terasında böyle bir bahçe tanzimi, doğrusu takdire Devamını Oku

 • tabiat bilgisi: Okullarda doğa ile ilgili bilgileri içine alan dersin adı. Bu dersin konularını içeren kitap. Devamını Oku

 • tabiat bilimleri: Doğa bilimleri. Devamını Oku

 • tabiat felsefesi: Bk. doğa felsefesi Devamını Oku

 • tabiatıyla: Doğal bir biçimde, tabii olarak Kendiliğinden. Devamını Oku

 • revanı tabiat: Alemin canlılığı, akıcılığı, hareketli oluşu. (Osmanlıca’da yazılışı: revan-ı tabiat) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar