tahriren sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tahriren kelimesinin manası:

 1. Yazıyla, yazılı olarak
  Örnek: Bize tahriren verdiği imzalı cevabında, vapurun limandan çıkmasına kadar nezdimizde alıkoymamızın, hayatını kurtarabileceğini söyledi. A. Gündüz

tahriren ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tahriren: Yazıyla, yazılı olarak Örnek: Bize tahriren verdiği imzalı cevabında, vapurun limandan çıkmasına kadar nezdimizde alıkoymamızın, hayatını kurtarabileceğini söyledi. A. Gündüz Devamını Oku

 • yenileşmek: Yeni bir durum almak, yenilik kazanmak, yeniliğe uymak Örnek: Her şey bize o kadar âdetimizin dışında gelirdi ki, hayatımız yenileşmiş ve biz gençleşmiş oluruz. A. Ş. Hisar Devamını Oku

 • şart cümlesi: Temel cümleyi yargı bildirmeden zaman, şart, sebep ve benzetme işlevi ile tamamlayan zarf görevindeki yardımcı cümle türü. Fiil kök ve gövdeleriyle ek-fiile -SA şart ekinin getirilmesi ile kurulur. Şart eki geniş zaman kipinden sonra da gelebilir: || Artık demir almak günü gelmişse zamandan || Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan (Y. K. Beyatlı, Kendi Devamını Oku

 • mırıldanmak: Alçak sesle kendi kendine bir şeyler söylemek Örnek: Bir hasta çocuk gibi mırıldanıyor. H. E. Adıvar Alçak sesle şarkı söylemek Örnek: Eve dönünce yatakta uyuyuncaya kadar hep o şarkıları mırıldanıyordu. O. C. Kaygılı Ancak yanındakinin duyabileceği bir biçimde konuşmak Örnek: Mescidin önünde mırıldanarak söylediğini açık olarak tekrarladı. T. Buğra Devamını Oku

 • köşe minderi: Köşeye yerleştirilmiş kabarık büyük minder Örnek: Köşe minderi üzerinde yanlamasına uzanarak yarı bitmiş cümlelerle bize bir mevzu verdi. F. R. Atay Devamını Oku

 • cephe gerisi: Savaş alanının gerisinde kalan bölge Örnek: Atılmış portakal kabukları üstüne üşüşen şiş karınlı çocuklar, ekmek artığı kemiren iskelet kadınlar, ilk defa burada bize cephe gerisinin ıstırabını haber verdi. F. R. Atay Devamını Oku

 • paradoks: Kökleşmiş inanışlara aykırı olarak ileri sürülen düşünce Örnek: Başından beri, çevremizde bize karşı bir kalabalık, gerçek dışı bir grup olarak kaldık, toplumsal bir paradoks olarak. A. İlhan Çelişki Devamını Oku

 • çıkarmak: Birinin veya bir şeyin çıkmasını sağlamak, çıkmasına sebep olmak Örnek: Cebinden maroken kaplı bir defter çıkardı. Ö. Seyfettin Sonunu getirmek. Anlamak, ne olduğunu bilmek, sezmek. Devamını Oku

 • hayat: Canlı, sağ olma durumu. Yaşam Örnek: Hayat sahnesinde yetmiş üç yaşın basamaklarındayım. H. F. Ozansoy Biçimi, içinde yaşanılan şartların bütünü, yaşantı. Devamını Oku

 • nikahsız: Aralarında nikâh olmadığı halde karı koca hayatı süren. Aralarında nikâh olmadığı hâlde karı koca hayatı süren Örnek: Siz erkekler ekseriya nikâhlı kadınla nikâhsız kadınlarınız arasında bir fark gözetirsiniz. H. C. Yalçın Olarak Örnek: Ben de Devamını Oku

 • güle güle: Gülerek. “Üzüntüsüz bir hayat sürerek, gönül ferahlığı ile (giy, otur, kullan, büyüt…)” anlamlarında bir iyi dilek sözü Örnek: Bu yüzükle, bu pırlanta küpe benim sana yadigârım olsun. Güle güle kullan! A. Rasim Vedalaşma Devamını Oku

 • utangaçlık: Sıkılganlık, mahcubiyet Örnek: Bize hakaret eden, bize utangaçlık yükleyen bu zincir şarkıları, düşmanın kulağına keyif verecektir. R. E. Ünaydın Devamını Oku

 • boylu boyunca: Boyu uzanabildiği kadar, boyu uzunluğunca Örnek: Bir müddet sonra da boylu boyunca ortaya uzanıverdi. S. F. Abasıyanık Hakkıyla, hak etmiş olarak Örnek: Senin boylu boyunca bu müzede yerin var. S. F. Abasıyanık Devamını Oku

 • büyüteç: Cisimleri büyüterek gösteren alet, pertavsız Örnek: Büyüteç, teleskoba girdi, bize küçüklüğümüzü; mikroskoba girdi, büyüklüğümüzü öğretti. H. Taner Verdiği büyümüş sanal görüntü ile küçük cisimleri incelemeye yarayan yakın odaklı yakınsak mercek. Verdiği büyümüş sanal Devamını Oku

 • eh: “Olur, peki veya fena değil” anlamlarında kullanılan bir söz Örnek: Eh! Bize gerekli olan da o; bütçemizi doğrultur, pansiyoner olmaktan vazgeçeriz. A. İlhan Bezginlik anlatan bir söz Örnek: Eh, dün geceki kafayla bu kadarı olacaktı elbet! N. Cumalı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar