takannün sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte takannün kelimesinin manası:

 1. Kanunlaşma. Değişmez halde, kat'i olarak belirme.

takannün ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tecelli: Belirme, görünme, ortaya çıkma, zuhur etme, meydana çıkma Örnek: Bu tecellilerin yalnız bir tanesi doğru… H. C. Yalçın Alın yazısı, kader. Tanrı’nın insanlarda ve doğada görünmesi. Devamını Oku

 • taayyün: Belli olma, ortaya çıkma, belirme. Devamını Oku

 • nüklein: Nükleik asit. Formülü C29H49O22N9P3, mol kütlesi 968,7g olan ve suda çok az çözünen, bakteri yok edici ve düzenleyici olarak kullanılan , gri toz halde bir madde. Devamını Oku

 • havan dövücünün hınk deyicisi: Başkasına yardım edecek ya da yüreklendirecek gücü olmadığı halde öyle görünüp yardakçılık edenler için söylenir. Devamını Oku

 • alacaklının direnmesi: Kendisine yapılacak ödeme ya da verilecek nesne için borçlusunca kurallara uygun davranış ve işlemler yapıldığı halde alacaklısının bunları kabul etmemesi. Devamını Oku

 • meslek içi eğitim: Görevliye mesleğiyle ilgili olarak verilen kurs Örnek: Hâkim ve Savcıların … meslek içi eğitimleri … kanunla düzenlenir. Anayasa Devamını Oku

 • olağanüstü hal: Sıkıyönetimden önce, sonra veya bundan tamamen bağımsız olarak kanunla belirtilen olağanüstü yetkilerin sivil yönetime verilmesi ve kullanılması durumu. Devamını Oku

 • dün bir: Çok az zaman geçtiği halde. Devamını Oku

 • resmi dil: Bir ülkede kanunla kabul edilen dil (Derleme., devlet dili) Bir ülkede kanunla kabul edilen dil: Türkiye’nin resmi dili Türkçedir. Devamını Oku

 • yaygın: Çoğu kimselerce duyulmuş, öğrenilmiş, kullanılmış veya benimsenmiş olan. Çoğu kimselerde görülen, beğenilen, sevilen Örnek: Yaygın bir kültürü ve her çeşit insanı kavrayacak bir sunuş tarzı vardı. H. Taner Sınırı genişlemiş Örnek: Sağlık hizmetlerinin yaygın bir Devamını Oku

 • yolluk: Yolculuk sırasında yenmek üzere hazırlanan yiyecek, yol azığı. Yolcuya verilen armağan. Devamını Oku

 • karışmanın gerçek olmaması: Karışma var gibi göründüğü halde, gerçekte böyle bir durumun bulunmaması. Devamını Oku

 • tebarüz: Belirme, görünme. Devamını Oku

 • etkinlik derecesi: Belli bir genotipin fenotipik olarak belirme derecesini tanımlamada kullanılan bir kavram olup, bir geninetkinlik derecesi, etkin bir genin fenotipte meydana getirdiği etkinin derecesidir. Bu özellik, genin sorumlu olduğu karakterin bireylerde ortaya çıkma dereceleriyle belirlenir. Devamını Oku

 • yönlendirilmiş kapah eğri: Düzlemde kapalı ve kendisini kesmeyen eğrinin yönlendirilmesi iki türlü olabilir. Birinci halde eğrinin kapsadığı bölge eğrinin üzerindeki hareket yönünün solunda, ikinci halde ise sağında kalmaktadır. Bunlardan biri pozitif yön olarak seçilirse eğri yönlendirilmiş olur. Şekilde D bölgesini kapsayan 7 eğrisinin iki farklı yönlendirilmesi gösterilmiştir. Yönlendirilmiş kontur. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar