tam sorumlu ortaklık sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tam sorumlu ortaklık kelimesinin manası:

 1. Tanımlanmış bir deyim altında tecimsel işlemler yapmak amacıyla kurulmuş ve bu birliğe paydaş olarak katılanların buna ilişkin yükümlülük ve borçlanmalara zincirleme ve bütün mallarıyla birlikte sorumlu tutulacakları bir ortaklık.

tam sorumlu ortaklık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yüklenimli ortaklık: Kuruluşa ilişkin borç ve alacakların tamamından ortaklarını koydukları anamallar oranında değil zincirleme bütün mallarıyla sorumlu kılan ve bir ad altında tecimsel bir amaçla kurulmuş olan ortaklık Devamını Oku

 • adlı ortaklık: Bir ad altında tecimsel işlemler yapmak amacıyla kurulan, paydaşlarından bir bölüğünün alacaklılara karşı olan yükümlülük ve sorumlulukları sınırsız, diğerlerinin yükümlülük ve sorumlulukları ise belirli bir anamal ile sınırlanmış olan ortaklık. Devamını Oku

 • sorumlu sınırlı ortaklık: Sorumluluğu sınırlı olan ortaklıklar. Bu adla kurulmuş anamalı borç belgitlerine bölünmemiş her ortağın sorumluluğu koyduğu anamal ile sınırlanmış ortaklıklar. Devamını Oku

 • sınırlı sorumlu ortaklık: Sorumluluğu sınırlı olan ortaklık. Devamını Oku

 • çift sınırlı ortaklık: Bir ad altında tecimsel bir amaçla kurulmuş olup ortaklardan bir ya da birkaçının ortaklık alacaklarına karşı sorumluluğu sınırsız, öbür ortaklarının sorumluluğu ise belirli bir anamal ile sınırlı olan ortaklık. Devamını Oku

 • çift sınırlı ortaklık: Bir ad altında tecimsel bir amaçla kurulmuş olup ortaklardan bir ya da birkaçının ortaklık alacaklarına karşı sorumluluğu sınırsız, öbür ortaklarının sorumluluğu ise belirli bir anamal ile sınırlı olan ortaklık. Devamını Oku

 • yaygın ortaklık: Bir uğraşı adı altında kurulmuş, anamalının niceliği belirli ve bilinen paylara bölünmüş borç ve yüklenimleri anamalı ile sağlanılmış ve her ortağın sorumluluğu kendisine ilişkin anamalın niceliği ile sınırlanmış tecimsel bir ortaklık. Devamını Oku

 • çalışan ortaklık: Tecimsel çalışmaları süregelen ortaklık. Devamını Oku

 • denetimci ortaklık: Birçok ortaklıklara ilişkin pay belgitlerini satın alarak bunların yönetimleri üzerinde kendilerine düzenleyici yetkiler sağlayan ortaklık. Paylarını çoğunlukla ellerinde bulundurdukları diğer ortaklıkları yöneten ve denetleyen ortaklık. Devamını Oku

 • komandit ortaklık: Alacaklılara karşı en az bir sınırlı, bir de sınırsız sorumlu ortağı bulunması gereken, tüzel kişiliği olan ortaklık, komandit şirket. Bk. komandit şirket Devamını Oku

 • tröst ortaklığı: Bankalarla birlikte büyük girişimlerin ya da durağan malların yönetimini üzerine alan ortaklık. Devamını Oku

 • türkiye ab ortaklık komitesi: Her iki tarafın uzmanlarından oluşan ve Ankara Antlaşması çerçevesinde Ortaklık Konseyi’nin kararıyla kurulan, Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin gündemini hazırlayan ve ortaklık ilişkilerinden kaynaklanan teknik sorunları çözmekle yükümlü yürütme organı. Devamını Oku

 • ana ortaklık: Birçok ortaklığın pay senetlerini elinde bulundurarak onları denetimi altında tutan sermaye yatırım ortaklığı, holding. Devamını Oku

 • ortaklık durumu: Saha (Yakut) Türkçesi gibi bazı lehçelerde bulunan ve herhangi bir işi, bir şahıs veya bir grupla yapmayı gösteren durum eki. +lIIn / +lUUn biçimindeki bu ek, geldiği adın son sesine göre bazı değişikliklere uğrayarak +DIIn / +DUUn, +nIIn / +nUUn biçimlerine de girer. kihiliin “damla birlikte”, uolluun “oğulla birlikte”, dogarduun “arkadaşla birlikte”, öydüün “akılla”, ilimniin Devamını Oku

 • ortaklık sözleşmesi: Ortak ticari kuruluşların oluşumunda ortaklık şartlarını içeren belge. Bir filmin yapımındaki ortaklığın koşullarını belirleyen sözleşme. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar