tanzimat sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tanzimat kelimesinin manası:

 1. İdari işlerin düzeltilmesi için alınan önlemlerin ve uygulamaların tamamı.
 2. Sultan Abdülmecit zamanında, 1839'da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilan edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem.

tanzimat ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tanzimatı hayriye: Osmanlı Devletinde Sultan Abdülmecid zamanında başlayan ve (1839-1876) tarihleri arasındaki devreye Tanzimat-ı Hayriye denir. Sözde ıslahat için çalışılan devirdir. Bu, Gülhane Hatt-ı Hümayunu namında padişah fermanı ile başlatıldı. Bu devirde her şey yeniden tanzim edilecekti, yeni müesseseler kurulacaktı. Avrupa-vari terakki esasları her yerde öğretilecek, Osmanlı Devleti ve İslam Alemi ilerliyecekti. Fakat ıslaha ferdlerden başlayacakken ve Devamını Oku

 • tanzimatçı: Tanzimat hareketinde görev almış olan kimse. Tanzimat yanlısı kimse. Devamını Oku

 • tanzimat kaimeleri: Bk. kaime Devamını Oku

 • mecidi mecidi nişanı: Sultan Abdülmecit zamanında çıkarılan Osmanlı nişanlarından biri. Devamını Oku

 • tedavi: İlaç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma Örnek: Hastadır diye tedavisine koşanların haddi hesabı yoktu. Y. K. Karaosmanoğlu Aksayan bir şeyi düzeltme, iyileştirme. İyileştirme Devamını Oku

 • ulaşım tasarlaması: Yeni ulaşım kolaylıklarının ya da eskilerde yapılması öngörülen iyileştirmenin düzenli bir biçimde tasarçizim konusu yapılması, yeterliğinin sınanması ve yapımının izlenceye bağlanması işlemi. Devamını Oku

 • islah planı: Bk. iyileştirme tasarı Devamını Oku

 • ıslahat fermanı: 1856’da Sultan Abdülmecit’in çıkarmış olduğu yenilik buyrultusu. Devamını Oku

 • hristiyan ilimi: marry baker eddy tarafından kurulan dini iyileştirme hareketi . ortodoks medical uygulamalarını reddeder. Devamını Oku

 • darül maarif: Sultan Mecid zamanında Valide Sultan’ın İstanbul’da Sultan Mahmud türbesi civarında yaptırmış olduğu mekteb. (Osmanlıca’da yazılışı: dâr-ül maarif) Devamını Oku

 • örgü dördül tasarımı: (Deneysel tasarım) Her işlem ikilisinin dizeç ve dikeçlerin her birinde bir kez görüldüğü ve tüm işlemlere ilişkin eşit duyarlıkta bilginin sağlandığı bir deney tasarımı, anlamdaş yalın örgü tasarımı. Devamını Oku

 • düzeltme: Reform, iyileştirme, ıslahat. Düzelti. Düzeltmek Devamını Oku

 • tikel düzentasar: Ana düzentasarı bulunmayan kent ve kasabalarda belirlenen gecekondu iyileştirme ve önleme bölgelerini kentin genel düzenine bağlayan ya da kentin küçük bir bölümünü düzenlemek amacıyla oluşturulup toprak kullanımını belirleyen tasar. Devamını Oku

 • flot: (Forward Line of Own Troops) Dost Birlikler İleri Hattı, askeri birliklerimizin güncel cephe hattı, dost güçlerin en uzaktaki pozisyonlarını gösteren çizgi Devamını Oku

 • recruitment: Askerlik, asker toplama, güçlendirme, takviye, iyileşŸtirme, iyileşŸme Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar