tarifelerin bölüşüm etkisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tarifelerin bölüşüm etkisi kelimesinin manası:

 1. Alınan gümrük vergilerinin, milli gelirin tüketicilerden yurtiçindeki üreticilere doğru yeniden dağıtılmasına yol açması.

tarifelerin bölüşüm etkisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tarifelerin bölüşüm etkisi: Alınan gümrük vergilerinin, milli gelirin tüketicilerden yurtiçindeki üreticilere doğru yeniden dağıtılmasına yol açması. Devamını Oku

 • gümrük tarifeleri gelir dağılımı etkisi: Bir gümrük tarifesinin konulması sonrasında, yurtiçi tüketicilerden üreticilere doğru satın alma gücü aktarımı. Devamını Oku

 • tarifelerin koruma etkisi: Gümrük vergilerinin dışalım malları fiyatlarını yükselterek bu mallara rakip mal üreten yurtiçi üreticilerin dış piyasa rekabetinden korunması ve üretimlerinin artmasına yol açması. Devamını Oku

 • tarifelerin gönenç etkisi: Gümrük vergilerinin yurtiçi fiyatları yükseltmesiyle ortaya çıkan tüketici rantındaki azalmanın, üretici rantındaki artış ile gelir etkisi toplamından fazla olması yüzünden net toplumsal gönencin azalmasına yol açması. Devamını Oku

 • yurtiçi hasıla: Netyurtiçi hasıladan dolaylı vergilerin düşülmesi ve sübvansiyonların eklenmesiyle bulunan, yurtiçi gelirle özdeş olan milli gelir büyüklüğü. krş. safîyurtiçi hasıla, yurtiçi gelir, milli hasıla Devamını Oku

 • bölüşüm: Bölüşme, paylaşma. Bir ekonomide belirli bir dönemde elde edilen toplam gelirin; emek, sermaye, doğa ve girişimciden oluşan üretim faktörlerine, ücret, faiz, kira ve kâr biçiminde dağıtılması. Devamını Oku

 • gayrisafi yurtiçi gelir: Net yurtiçi gelire amortismanların eklenmesiyle bulunan ve gayrisafi yurtiçi hasıla ile özdeş olan milli gelir büyüklüğü. krş. safî yurtiçi gelir, gayrisafi yurtiçi hasıla Devamını Oku

 • bölüşüm kuramları: Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen toplam gelirin üretim faktörleri arasında dağılımını açıklayan kuramlar. Devamını Oku

 • nominal büyüme: Bir ekonomide yaratılan gayrisafi milli hasıladaki (veya gayrisafi yurtiçi hasıladaki) cari fiyatlarla hesaplanan niceliksel değişme. Devamını Oku

 • bölgesel gelir dağılımı: Bir ülkede belirli bir dönem içinde üretilen gelirin coğrafi bölgeler arasında paylaşımı. krş. kişisel gelir dağılımı, kesimsel gelir dağılımı, mesleki gelir dağılımı Devamını Oku

 • büyüme eğrisi: Ulusal gelirin zaman içindeki değişiminin geometrik yeri. Bedence ve zihince olgulaşma sonucu organizmanın özellik ve görevlerinde ortaya çıkan değişmeleri çizgesel olarak belirten eğri. Devamını Oku

 • tariflerin gelir etkisi: Konulan gümrük vergilerinin devlet gelirlerinin artmasına yol açması. Devamını Oku

 • dağılım: Dağılarak birbirinden ayrılma. Bir toplumda, bir kümede incelenen bir veya birçok özelliğin zamana, yere, seçilen herhangi bir değişkene göre hesaplanan sayısal ve oransal dağılışı. Devamını Oku

 • ekonomik kullanım süresi: Bir yapının yıkılması ya da yeniden yapılması yerine onarılıp kullanılmasının daha verimli olabildiği süre. Devamını Oku

 • tecim engelleri: Gümrük vergilerinin arttırılması, dış ülkelerden satın alınacak malların sınırlandırılması ve benzeri engeller. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar