tarifelerin koruma etkisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tarifelerin koruma etkisi kelimesinin manası:

 1. Gümrük vergilerinin dışalım malları fiyatlarını yükselterek bu mallara rakip mal üreten yurtiçi üreticilerin dış piyasa rekabetinden korunması ve üretimlerinin artmasına yol açması.

tarifelerin koruma etkisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tarifelerin gönenç etkisi: Gümrük vergilerinin yurtiçi fiyatları yükseltmesiyle ortaya çıkan tüketici rantındaki azalmanın, üretici rantındaki artış ile gelir etkisi toplamından fazla olması yüzünden net toplumsal gönencin azalmasına yol açması. Devamını Oku

 • tarifelerin bölüşüm etkisi: Alınan gümrük vergilerinin, milli gelirin tüketicilerden yurtiçindeki üreticilere doğru yeniden dağıtılmasına yol açması. Devamını Oku

 • tarifelerin bölüşüm etkisi: Alınan gümrük vergilerinin, milli gelirin tüketicilerden yurtiçindeki üreticilere doğru yeniden dağıtılmasına yol açması. Devamını Oku

 • gümrük tarifelerin koruma etkisi: Bk. tarifelerin koruma etkisi Devamını Oku

 • tarifelerin refah etkisi: Bk. tarifelerin gönenç etkisi Devamını Oku

 • tariflerin gelir etkisi: Konulan gümrük vergilerinin devlet gelirlerinin artmasına yol açması. Devamını Oku

 • baumol etkisi: Baumol’un 1967 yılında yaptığı çalışmada, ekonomi geliştikçe sermaye yoğun kesimlerde verimliliğin daha hızlı artması sonucu işlenmiş mal fiyatlarının hizmet fiyatlarına oranla göreli olarak düşmesini açıkladığı durum. Devamını Oku

 • gerçek para kasası etkisi: Fiyatlar genel düzeyinde ortaya çıkan bir düşme sonucu elde bulunan paranın satın alma gücünün artmasına bağlı olarak toplam istemin de artması. krş. servet etkisi Devamını Oku

 • gerçek para kasası etkisi: Fiyatlar genel düzeyinde ortaya çıkan bir düşme sonucu elde bulunan paranın satın alma gücünün artmasına bağlı olarak toplam istemin de artması. krş. servet etkisi Devamını Oku

 • keynes etkisi: Fiyatlar genel düzeyindeki bir düşüşün para piyasasında sunum fazlası yaratıp faiz oranlarını aşağı çekerek yatırımları artırması, dolayısıyla toplam harcamaları artırarak reel gayrisafi yurtiçi hasıla ve işlendirme düzeyini yükseltmesi. krş. Pigou etkisi Devamını Oku

 • dışsatımda fiyat farkı ödemesi: Tarımsal destekleme programları çerçevesinde dışsatıma konu malların yurtiçi fiyatlarının dünya fiyatlarından yüksek olması durumunda, söz konusu malların dışsatımına aradaki fiyat farkı kadar devlet tarafından yapılan ödeme. krş. dışsatım prelevmanı, dışsatımda vergi iadesi Devamını Oku

 • fiyat bilinci: Alıcıların satın alacakları mallar ve bu mallara alternatif malların fiyatları hakkında sahip oldukları bilgi düzeyi. Devamını Oku

 • balassa samuelson etkisi: Ücretlerin işgücünün marjinal verimliliğine eşitlendiği ve işgücünün ülke içinde tam akışkan olduğu bir sanayileşmiş ekonomide ticarete konu kesimlerdeki verimlilik artışlarının ücretler aracılığıyla ticarete konu olmayan mal fiyatlarını yükseltmesi nedeniyle azgelişmiş ülkeyle arasında ortaya çıkan fiyatlar genel düzeyi farkı. Devamını Oku

 • yapıtın koruma süresi: Yapıtın akçalı haklarının korunması için yasalarda öngörülen süre. Devamını Oku

 • uluslararası yapım iyeliğini koruma derneği: Yapım iyeliğinin korunması amacıyle kurulmuş uluslararası dernek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar