tarihi tiyatro sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tarihi tiyatro kelimesinin manası:

 1. Tarihsel bir konuyu veya tarihe mal olmuş bir şahsiyeti işleyen tiyatro eseri.

tarihi tiyatro ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tarihi eser: Tarihsel bir konuyu işleyen eser. Devamını Oku

 • tarihi film: Tarihsel bir konuyu işleyen film. Bk. tarihsel film Devamını Oku

 • tarihi: Tarihsel. Tarihe geçmiş. Unutulmayan, anılma Devamını Oku

 • naturalist tiyatro: Ayrıntıları doğayı örnek alarak işleyen bu tiyatro türü, yaşam gerçeğini en küçük ayrıntısına varıncaya dek işler. Tartışma açacak konuları ele alır verirdeler. Küçük adamın varlığını bilimsel yoldan göstermeğe çalışır. Bu akım üzerinde XIX. yüzyıl sonu düşüncesinin, özellikle “pozitivist” felsefenin büyük etkisi olmuştur. Zola’nın etkisi altında Fransa’da Andre Antoine’ın “Theâtre libre” i, Almanya’da Otto Brahm’ın “Freie Devamını Oku

 • özel tiyatro: Kişi veya kuruluşlara ait tiyatro. Özel kişilerin kurup yönettiği, çoğu kez tecimsel tiyatro. Devamını Oku

 • ekspresyonist tiyatro: Naturalizmin aşırı doğa kopyacılığına ve empresyionizmin dış izlenim düzenine karşı bir tepki olarak doğmuş ve 1910’dan 1924’e kadar sürmüş bir tiyatro akımıdır. Tiyatro alanında ekspresyonizm, ilk olarak Almanya’da uygulanmıştır. Alman ekspresyonist yazarları, naturalist çevre oyunlarına, empresyonist atmosfer ve duygu oyunlarına ve simgeli düşünce oyunlarına karşı, iç gerçeği, salt insanı eksen olarak alan oyunlar yazmışlardı. Baba, Devamını Oku

 • biçimci tiyatro: İçeriği ikinci plana atarak biçimi önemseyen tiyatro anlayışı. Biçimin özerkliğini ve önceliğini öne sürerek bir biçimi ve bu biçimi var edecek belirli bir sahne, oyun düzeni uygulayımını benimseyen anlayış, öncü tiyatrolar, dadacı tiyatro, gerçeküstücü tiyatro, antitiyatro vb.biçimci tiyatro kapsamına girer. Devamını Oku

 • benzetmeci tiyatro: Seyirciyi duygusal açıdan sahnede olan bitenlere kaptıran ve baş oyun kişileriyle özdeşleştiren yanılsamacı tiyatro, iki asal tiyatro anlayışından biridir. Öteki için bk. göstermeci tiyatro. Devamını Oku

 • kültür tarihi okulu: İlkellerin kültürlerine tarihsel bir derinlik kazandırmaya ve evrimci kuramlar yerine bu kültürlerin tarihsel oluşumunun nesnel değerlendirmesini yapmaya yönelen budunbilimsel okul. Devamını Oku

 • dramatik tiyatro: 1-Konuşmanın, hareketlerle desteklendiği tiyatro. 2 – Epik tiyatronun çıkışından sonra, güzelduyusal nitelikleri gözönüne alınarak duygusal boşalım sağlayışından dolayı «Aristotelesçi tiyatro» olarak da tanımlanmaya başlanmıştır. bk. benzetmeci tiyatro. Devamını Oku

 • öncü tiyatro: Herhangi bir akımda veya dönemde birtakım yenilikler getiren tiyatro. Herhangi bir dönemde birtakım yenilikler getiren tiyatro. Öncü oyunları yaygınlaştırmayı amaç edinen tiyatro. Devamını Oku

 • havalı tiyatro: Işık, dekor uyumu ve yöntem ile ilk görünüşte seyirciyi etkileyen tiyatro bk. empresyonist tiyatro). Devamını Oku

 • yüzen tiyatro: Bir gemi, bir vapur içinde ya da üstündeki tiyatro. Amerika’da Mississippi Irmağındaki eğlence ve tiyatro gemisi. Devamını Oku

 • yanılsamacı tiyatro: İki temel tiyatro anlayışından biri. Bu tür tiyatroda, seyircinin, sahnedeki olaylara, onları yaşıyormuşçasına katılması sağlanır. bk. benzetmeci tiyatro. Devamını Oku

 • gerçeküstücü tiyatro: Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa’da André Breton’un, Freud’un görüşlerine dayanarak açtığı ve bilinçaltı varsayımları ile düşte olduğu gibi, parçaları birbirini tutmaz bir anlatım biçimi ile vermeye çalışan tiyatro anlayışı. On dokuzuncu yüzyıl sonunda Jarry’ın ve daha sonra Apollinaire’in öncülük ettiği tiyatro anlayışı. Irtaud’nun tiyatro görüşleri de bu akımın gelişimi içinde yer alır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar