tarz sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tarz kelimesinin manası:

 1. Özel oluş veya davranış biçimi, üslup, stil
  Örnek: Şimdi beni meraka düşürmek suretiyle yine aynı zevki başka tarzda çıkarmakla meşgul... R. H. Karay
 2. Bir kimse için özel anlatım biçimi
  Örnek: Bu tarzda konuşmak doğru olmaz. S. F. Abasıyanık
 3. Güzel sanatlarda üslup, stil.
 4. Yüklemin bildirdiği zamanı görülen geçmişe, duyulan geçmişe ve dilek şart kipine aktararak elde edilen birleşik fiil kipi. Bil-iyor-du, bil-iyor-muş, bil-ir-se gibi. Bu örneklerde, fiildeki oluş ve kılışı şimdiki zamandan geçmiş zamana ve şarta aktararak fiilintarzını oluşturan öge eski er- fiilidir: bil-e-yorur er-di > bil-iyor-du, kel-miş er-di > gel-miş-ti, tut-ar er-se >tut-ar-sa vb.
 5. Usul, şekil, üslub.

tarz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • rivayet tarzı: Ek-Fiilin duyulan geçmiş zamanını oluşturan ekin (-mış), bildirme ve tasarlama kiplerine getirilerek ve zamanı, görülmeyen, belirsiz bir zamana aktarılarak yapılan tarz. Görülen geçmiş zaman kipi ile emir kipinin rivayeti yoktur. bil-ir-miş, bil-iyor-muş, bil-miş-miş, bil-ecek-miş, bil-se-y-miş, bil-e-y-miş bil-meli-y-miş vb. bir de bk. rivayet birleşik kipi. Devamını Oku

 • tarz zarfı: Şöyle, böyle, yavaş, yavaşça, hızlı, hızlıca gibi zarflar. Devamını Oku

 • hayat tarzı: Yaşayış biçimi. Devamını Oku

 • tarz bildiren eylemlik: Eylemin oluş tarzını bildiren ve (-iş) ekiyle kurulan eylemlik: Gülüş (gül-üş) , yürüyüş (yürü-y-üş) , gidiş (git-iş) vb. Devamını Oku

 • tarz bildiren eylemlik: Eylemin oluş tarzını bildiren ve (-iş) ekiyle kurulan eylemlik: Gülüş (gül-üş) , yürüyüş (yürü-y-üş) , gidiş (git-iş) vb. Devamını Oku

 • tarz den hali: Bkz. -den hali. Devamını Oku

 • tarz i temsil: Bk. oyun Devamını Oku

 • görüş tarzı: Düşünceleri açıklama biçimi. Devamını Oku

 • terekküp tarzı: Oluş biçimi. Devamını Oku

 • boğumlanma tarzı: Dildeki seslerin çıkarılış biçimi. Sesler, boğumlanma tarzlarına göre ünlüler ve ünsüzler olmak üzere ikiye ayrılır. Ünlüler, boğumlanma biçimi bakımından, ses yolunda herhangi bir engele uğramadan çıkarılması; ünsüzler ise, ses yolunun açılış kapanma veya daralması, ses tellerinin titreşip titreşmemesi özelliklerini taşırlar. Devamını Oku

 • feodal üretim tarzı: Bk. feodal üretim biçimi Devamını Oku

 • parçalı tarz: Büyük bir topluluğun, geniş bir bütünün çeşitli ve en canlı parçalarını alıp yan yana dizmek suretiyle o bütünü anlatan yazı tarzı. Devamını Oku

 • köleci üretim tarzı: Bk. köleci üretim biçimi Devamını Oku

 • hikaye tarzında tarihçilik: Bk. öyküsel tarihçilik Devamını Oku

 • şimdiki zaman kipinin şartı: İçinde bulunulan zamanda gerçekleşmekte olan bir oluş ve kılışı şarta bağlayan birleşik kip. -Iyor ise > -Iyor-sa / -UyorsA ekiyle karşılanır: bil-iyor-sa-m, bil-iyor-sa-n, bil-iyor-sa, bil-iyor-sa-k, bil-iyor-sa-nız, bil-iyor-lar-sa gibi. || Eğer bunda aldanıyorsam o zat bu mektuba karşılık olarak buraya ilâve ettiğim adrese bir mektup gönderecek (M. Ş. Esendal, İhtiyar Çilingir, s. 12); — Sıkılmadan atayımmış… Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar