taşınır mallara karşılık öndelik sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte taşınır mallara karşılık öndelik kelimesinin manası:

 1. Taşınır değerlerin tutulanması karşılığı öncelikle yapılan ödemeler.
 2. Pay ve borç belgitleri karşılığı verilen öndelikler.

taşınır mallara karşılık öndelik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • belgit karşılığı ödünç verme: Pay ve borç belgitleri ve benzeri taşınabilir değerler tutulanarak verilen ödünç paralar. Devamını Oku

 • tecimsel belgitli öndelik: Başkalarına aktarımı, çevirimi yapılabilen tecimsel borç, alacak belgitlerinin, bankalara verilmesiyle sağlanan öndelik ödemeler. Dayanakları tecimsel belgitler olan ve bankalarca öndelikle yapılan ödemeler. Devamını Oku

 • bağımsız yatırım: Saklanılmak üzere bankalara verilen pay ve borç belgitleri, değerli taşlar ve madenler. Devamını Oku

 • taşınmaz mallar karşılığı öndelik: Yapı, yer, makine ve benzeri durağan değerler üzerindeki iyelikler tutulanarak verilen borç paralar. Bu kuralla yapılan öndelik ödemeleri. Devamını Oku

 • taşınmaz mal tutusu: Taşınmaz malın inanca olarak borç karşılığı tutulanması. Devamını Oku

 • borçlancılık karşılığı öndelik: Saycalı kişilerin imzaları ya da borçlanımı yüklenmeleri üzerine bankalarca verilen borç para ya da açılan sayca. Devamını Oku

 • görgül dağılım işlevi: (…)X, bir olasılıksal değişken ve Sn (x’), n büyüklüğündeki bir örneklemde bir x değerinden küçük olan değerlerin göreli sıklığı olmak üzere, örneklemin (…) biçiminde verilen dağılım işlevi.(…). Devamını Oku

 • görünür açık: Dış ticaret ve kambiyo kısıtlamalarının uygulandığı bir ülkede ödemeler bilânçosunda gerçekleşen açık. Devamını Oku

 • indirimli belgitler sayışımı: İndirim yapılmak için verilen alacak belgitleri sonucunu izlemek ve saptamak amacıyla tutulan geçici sayışım. Devamını Oku

 • sickness benefits: Hastalık tazmimatı, bir işŸçiye hasta iken kaçırdığŸı işŸ için tazminat olarak verilen ödemeler Devamını Oku

 • büyük devalüasyon: Bir ülkenin ödemeler dengesini açık verir durumdan fazla verir bir duruma getirmek amacıyla ödemeler dengesini sağlayacak oranın üzerinde yapılan yüksek oranlı devalüasyon. Devamını Oku

 • kupür: Giyside kesim. Kesik Örnek: Bunu yazmaktan kupürlerini buraya yapıştırmak daha iyi. A. Gündüz Para ve menkul değerlerin üzerlerinde yazılı değere göre, her birimine verilen isim. Devamını Oku

 • özence: Bir yerde çalışanlara kazançtan dağıtılan ya da iyi çalıştıkları için aylık dışı verilen para. Piyango bileti ve kimi pay belgitleri iyelerine belirli zamanlarda ad çekilerek dağıtılan para. Devamını Oku

 • menkul değer ödünç işlemleri: Aracı kurum ile müşteri arasında düzenlenen sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde, ödünç veren taraftan yoktan satış için ödünç alan tarafa, belirli bir dönem için menkul değerlerin verilmesi ve aynı tür menkul değerlerin fazlasıyla geri alınması. Devamını Oku

 • önanamal: Yaygın ortaklık kuruluşları için, kurucularınca anamalın tümünü oluşturmak için verilen her çeşit başlangıç anamalı, (para, pay belgiti, borç ve alacak belgitleri, döşeme, demirbaş, bina ve benzeri mallar). Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar