tatsız aşa su neylesin, akılsız başa söz neylesin sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tatsız aşa su neylesin, akılsız başa söz neylesin kelimesinin manası:

 1. İşe yaramayan nesneyi küçük çabalarla bir şeye benzetmek boş olduğu gibi aptal kişiyi de sözle akıllandırmak imkânsızdır.

tatsız aşa su neylesin, akılsız başa söz neylesin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • compare: Mukayese, kıyas, karşılaştırma .beyond compare, without compare fevkalade, eşsiz, üstün. With ile karşılaştırmak, karşılaştırılabilir olmak, kıyas kabul etmek Devamını Oku

 • aptal aptal: Aptal gibi, aptalca, aval aval Örnek: İdris aptal aptal yüzüme baktı. S. F. Abasıyanık Devamını Oku

 • mooch: Argo Beleşe konmak, çalmak, aşırmak, aptal aptal dolaşmak Devamını Oku

 • görme keskinliği: Gözün seçme gücü. Nitel olarak: Birbirine çok yakın gibi görünen iki nesneyi ayrı algılayabilme yeteneği. Devamını Oku

 • assimilate: Benzetmek, uydurmak , tesbih etmek, bagdaştırmak Özumsemek , hazmetmek, emmek assimila’tion benzeyis, tesbih Devamını Oku

 • assimilate: Benzetmek, uydurmak , tesbih etmek, bagdaştırmak Özumsemek , hazmetmek, emmek assimila’tion benzeyis, tesbih Devamını Oku

 • cull: Koparmak, toplamak Ayırmak, seçmek Değersiz Devamını Oku

 • hayırlı evlat neylesin malı, hayırsız evlat neylesin malı: Çocuk akıllı ise babasından mal kalsın diye beklemez, malı kendisi kazanır; akılsızsa babası ne kadar çok mal bırakırsa bıraksın, değerini bilmez ve onu kısa zamanda bitirir. Devamını Oku

 • düz sıra: Bir sözcükteki düz ünlülerin sırası: Anne, çiçek, eşit, inanmak, bırakılanlardan, alınmışlar, elemişler örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • befool: Aldatmak, kandırmak, yanıltmak aptal verine koymak. Aptal yerine koymak, kandırmak, işletmek Devamını Oku

 • associate: Arkadaş, dost Serik, ortak Uye,Aza Devamını Oku

 • kapız: Daha çok kireçtaşı, kumtaşı gibi suyu kolaylıkla geçiren katmanlar içinde görülen, derine aşınmanın çok güçlü ve hızlı olduğu, yamaçları hemen hemen duvar gibi dik, dar koyak. Devamını Oku

 • söz sanatları: Anlatıma güç kazandırmak, etkili olmak amacıyla kelimelerin sanatlı kullanımları; deyim aktarması (istiare), benzetme: Yıllar yaşamış, yorgun edalı, bezgin sesli çamlar bu ıssız kabrin başına dolmuşlar, en sakin havada bile işitilen ahret fısıltılarıyle dervişler gibi, biteviye zikrederlerdi (R. H. Karay, Memleket Hikâyeleri: Yatır, s. 88). Tilki gibi kurnazlık acaba ona bir yarar sağlar mı dersiniz? Bu Devamını Oku

 • tatlı söz dinletir, tatsız söz esnetir: Güzel bir konuşmayı dinlemeyi herkes sever, sıkıcı bir konuşma dinlemek zorunda kalanlar, sıkıldıklarını belli etmekten kendilerini alamazlar. Devamını Oku

 • akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır: Akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar