tax exemption of disability sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tax exemption of disability kelimesinin manası:

 1. Sakatlık vergi bağışıklığı

tax exemption of disability ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • görev sakatlığı bağışıklığı: Yasasında ayrıntıları ile belirtilen görevden doğma sakatlıklar nedeni ile kişilere yapılan yardım ve ödemelerin vergi ile bağımlı tutulmaması. Devamını Oku

 • yardım indirimi: Vergi yükümlüsünün kendine, eşine ve küçük çocuklarına ilişkin yaşam, sayrılık, sakatlık, analık, doğum, öğrenim gibi kişisel güvencelerinin özel paylarının vergiden düşürülmesi. Devamını Oku

 • tax allowance: Vergi indirimi, vergi muafiyeti, vergiye tabi olmayan gelir Devamını Oku

 • imposed a tax: Vergi uyguladı, vergi getirdi, bir verginin uygulanmasını talep etti Devamını Oku

 • disability benefits: Sakatlık ödencesi Devamını Oku

 • tax: Vergilendirmek, vergi koymak, yük olmak, yormak, suçlamak, mahkeme masrafını belirlemek Vergi, resim Devamını Oku

 • disability pension: Sakatlık maaşı, maluliyet emekli maaşı Devamını Oku

 • basamak kayması: Enflasyonist bir ortamda vergi sonrasında gerçek reel gelirler daha düşük olacağından, vergi oranlarında bir değişiklik yapılmadığı halde gerçek reel vergi oranının ve dolayısıyla vergi yükünün yükselmesi. Devamını Oku

 • deformation: Şeklini veya biçimini bozma, çirkinleştirme Sakatlık Devamını Oku

 • malformation: Kusurlu teşekkül, sakatlık Kusurluluk, sakatlık Devamını Oku

 • ad valorem tax: Ad valorem vergi, bir malın değŸerine göre alınan vergi Devamını Oku

 • verginin gerçekleştirilmesi ve alımında süre aşımı: Yükümlüden vergi borcunun alınabilmesi için vergi örgütlerince yasalarına göre yapılması zorunlu olan vergi gerçekleştirme işleminin süresinde yapılmaması ve yükümlüye vergi borcunu ödemesi için yine yasalarında yazılı temel yargılara göre süreleri içinde başvurulmaması. Devamını Oku

 • vergi sorumlusu: Yükümlü, vergi yasalarına göre kendisine vergi borcu çıkarılan gerçek ya da tüzel kişi. Verginin ödenmesi bakımından vergi örgütüne karşı sorumlu olan kişi. Devamını Oku

 • vergi beyannamesi: Vergi mükellefinin bir vergi döneminde sağladığı kazancı bildirir belge. Bk. vergi bildirimi Devamını Oku

 • deformity: Biçimsizlik, sakatlık, çirkinlik Sakat kimse veya şey. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar