tayfsal örtüler yöntemi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tayfsal örtüler yöntemi kelimesinin manası:

 1. Bağıl ışık etkinliği VX'nin tayfsal eğrisine uygun ölçmeleri sağlayan koşulları gerçekleştirmek için, tayfsal dağıtımla yayılmış olan ışığın, her dalga boyunda, erke akısının istenen bir oranını geçirecek şekilde biçimlendirilmiş örtülerle engellenmesi yöntemi.

tayfsal örtüler yöntemi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tayfsal ışıyıcılık değeri: (ışıl-ışıyan bir cismin) : Bir cismin ışıyıcılığının tayfsal yoğunluğunun, aynı sıcaklıktaki kara cismin (tam ışıyıcının) ışıyıcılığının tayfsal yoğunluğuna oranı. bkz. tüm ışıyıcılık değeri. Devamını Oku

 • deney odası yöntemi: Toplumsal, ruhsal ya da fiziksel olayların nedenlerinin, etki ve niteliklerinin, denetim altında tutulan koşullar içinde, gerçek yaşantılar ya da deneyler yardımıyle ortaya çıkmasını sağlayan bir inceleme ve öğretim yöntemi. Kişisel Devamını Oku

 • regüler limit yöntemi: Iraksak diziler için kullanılan ve her bir yakınsak dizi için kendi limitini veren limit yöntemi. Devamını Oku

 • tayfsal yutma çarpanı: Verilmiş bir dalga boyu için, yutulan ışık akısı tayfsal yoğunluğunun gelen ışık akısı tayfsal yoğunluğuna oranı. Devamını Oku

 • tayfsal ışıklılık çarpanı: Söz konusu cismin, belirli aydınlatma ve gözlem durumlarında, ve verilmiş bir dalga boyu için, ışıklılığının tayfsal yoğunluğunun, aynı aydınlığı alan bir tam yayıcının ışıklılığının tayfsal yoğunluğuna oranı. Devamını Oku

 • etken çamur yöntemi: Pissu çamuru içindeki bakteri etkinliğini artırarak yapılan arıtma yöntemi. Devamını Oku

 • etken çamur yöntemi: Pissu çamuru içindeki bakteri etkinliğini artırarak yapılan arıtma yöntemi. Devamını Oku

 • felsefe yöntemi: Bulguların tutarlılığını denetlemek, türlü bulguları geniş düşünce örüntülerine yerleştirmek ya da bu örüntülerle olan ilişkilerini belirtmek, yani gerçeklere erişmek, araştırmaların ve bilimin temel konutlarını incelemek ve kurallara bağlamak, benimsenebilecek mantık ilkelerini önermek gibi özellikleri bulunan, gerçekler ile değerler üzerinde incelemeler yapılırken baş vurulan yol. Devamını Oku

 • ödünç verme yöntemi: Okuyucuya ödünç verilecek kitaplık gereçleriyle ilgili kaydın tutulma biçimini saptayan yöntem, a. bkz. işlem kartlı ödünç verme, markayla ödünç verme, çekli ödünç verme, Newarködünç verme yöntemi, Dîckmanödünç verme yöntemi, Islingtonödünç verme yöntemi, fotoğrafiködünç verme yöntemi, delikli kartlaödünç verme yöntemi, ses-kayıtödünç verme yöntemi. Devamını Oku

 • tayfsal dağılış eğrisi: Dalga boyu yada frekans foksiyonunda ışınım büyüklüğünün tayfsal yoğunluğunu gösteren eğri. bkz. tayfsal yoğunluk. Devamını Oku

 • bölünmüş bölüntüler yöntemi: (Deneysel tasarım) Her bir bölüntünün iki ya da ikiden çok parçaya bölünerek işlemlerin eklendiği ya da çıkarıldığı deney tasarımlama yöntemi. Devamını Oku

 • tayfsal yansıma çarpanı: Verilmiş bir dalga boyu için, yansıyan ışık akısının tayfsal yoğunluğunun gelen ışık akısı yoğunluğuna oranı. Devamını Oku

 • benzer ederlerle değer yöntemi: İşletmede yer alan bir varlığın benzerini, o günkü satak koşulları içinde elde etmek için yapılan harcamaların tutarına göre değerlemenin benzeri ederlerle yapılması yöntemi. Devamını Oku

 • dört odacık yöntemi: Ölümden sonra kalbin tabanından tepesine doğru çift taraflı açarak yapılan ve karıncıklarla karıncıklar arası duvarın beraberce muayenesine imk Devamını Oku

 • greffe yöntemi: Cebirsel denklemlerin köklerinin yaklaşık olarak bulunması yöntemi, Lobacevsky yöntemi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar