tecdidi biat sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tecdidi biat kelimesinin manası:

 1. Biatını, bağlılığını, itimadını tekrarlamak, yenilemek. (Osmanlıca'da yazılışı: tecdid-i biat)

tecdidi biat ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tecdidi iman: İman esaslarını kalben tasdik ettiğini, dil ile de tekrar edip yenilemek.( $ ın hikmetini soruyorsunuz. Onun hikmeti, çok Sözlerde zikredilmiştir. Bir sırr-ı hikmeti şudur ki: İnsanın hem şahsı, hem alemi her zaman teceddüt ettikleri, için, her zaman tecdid-i imana muhtaçtır. Zira insanın herbir ferdinin manen çok efradı var. Ömrünün seneleri adedince, belki günleri adedince, belki Devamını Oku

 • tecdidi nikah: Nikah tazeleme. Nikah yenileme. (Osmanlıca’da yazılışı: tecdid-i nikâh) Devamını Oku

 • biatı rıdvan: Kur’an-I Kerim’in 48. Suresi olan Fetih Suresinde zikri geçen, Hz. Peygamber’e (A.S.M.) bağlılıklarını bildiren sahabelerin biatlarıdır. 1400 veya daha fazla olduğu bildirilir. Bu cemaata Ashab-ı Rıdvan da denir. (R.A.) (Osmanlıca’da yazılışı: biat-ı rıdvan) Devamını Oku

 • biat: Bir kimsenin egemenliğini tanıma. Osmanlı İmparatorluğunda padişah öldüğünde tahta geçecek oğlunun devlet yönetimindeki etkili gruplarca kabul edilip onaylanması. Devamını Oku

 • biat etmek: Birinin egemenliğini tanımak, kabul etmek Örnek: Başkalarından önce sadrazam, sonra da diğerleri biat ediyorlar. A. Ş. Hisar Devamını Oku

 • akabe biatı: Nübüvvetin 11. senesinde Mekke’nin haricindeki Akabe denilen yerde Medine ahalisinden bir cemaatın, Hz. Peygamber’le (A.S.M.) gürüşüp konuşarak İslam’ı kabul ve tasdik ettikleri biat hadisesi. Devamını Oku

 • renew: Yenilemek, yenileştirmek Yeni hayat vermek Devamını Oku

 • tecdidat: Yenilemeler, tazelemeler. (Osmanlıca’da yazılışı: tecdidât) Devamını Oku

 • tescilin tecdidi: Bk. kütüğe yazımın yenilenmesi Devamını Oku

 • biat edilmek: Birinin egemenliği tanınmak Devamını Oku

 • itimadı kavı: Sağlam itimad, kavi güveniş. (Osmanlıca’da yazılışı: i’timad-ı kavî) Devamını Oku

 • itimadname: İtimad yazısı, itimad bildiren yazı. (Osmanlıca’da yazılışı: i’timadname) Devamını Oku

 • irkah: İnanma, itimad etme, güvenme. (Osmanlıca’da yazılışı: irkâh) Devamını Oku

 • mutemedünaleyh: Kendisine itimad edilen ve güvenilen kimse. (Osmanlıca’da yazılışı: mu’temedün-aleyh) Devamını Oku

 • reiterate: Tekrarlamak Tekrarlamak, yeniden yapmak, defalarca söylemek Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar