tecrübı ilim sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tecrübı ilim kelimesinin manası:

 1. Bk. deneysel bilim

tecrübı ilim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tecrübi: Deneye dayanan, deneme ile ilgili, deneysel. Bk. deneysel Devamını Oku

 • tecrübı tahkik: Bk. deneysel araştırma Devamını Oku

 • tecrübı tahkik: Bk. deneysel araştırma Devamını Oku

 • tecrübı tetkik: Bk. deneysel inceleme Devamını Oku

 • tecrübı psikoloji: Bk. deneysel ruhbilim Devamını Oku

 • tecrübı körelme: Bk. deneysel körelme Devamını Oku

 • terapötik farmakoloji: Deneysel farmakolojiden elde edilen bilgilere göre ilaçların hasta hayvan ve insanlardaki etkileriyle uğraşan alt bilim dalı. Devamını Oku

 • anadenizbilim: Deniz ve anadenizlerin fiziksel, kimyasal ve dirimsel özellikleri üzerinde deneysel araştırmalar yapan bilim kolu. Devamını Oku

 • tiyatro bilimi: Gösterim olgusunu ve sanatını tarihsel gelişimi içinde, kuramları ve deneysel öğeleriyle incelemeye, araştırmaya ve yorumlamaya yönelen bilim dalı. Devamını Oku

 • deneysel denetim: Bir deneylemede deneysel değişmelerin, etkileri araştırılan deneysel değişkene bağlanabilmesi için alınan gözlem önlemlerinin tümü. Devamını Oku

 • mikrobiyoloji: Mikropları konu alan bilim dalı. (Yun. mikros: küçük; bios: hayat; logos: bilim) Mikroorganizmalarla uğraşan bilim dalı. Devamını Oku

 • işlem üstikileri ortalaması: (Deneysel tasarım) Deneysel işlemlerden birine ilişkin düzeylerin etkileri arasındaki çıkarımların üstikileri ortalaması. Devamını Oku

 • tecrübi mütehavvile: Bk. deneysel değişken Devamını Oku

 • tecrübi kontrol: Bk. deneysel denetim Devamını Oku

 • farmakodinami: Hasta veya normal organizmalar üzerinde, ilaçların etkisini deneysel olarak inceleyen, araştıran bilim. Deney hayvanları ve insanlarda ilaçların fizyolojik, biyokimyasal ve patolojik olaylar üzerindeki etkilerini inceleyen farmakoloji alt dalı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar