tecrübı psikoloji sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tecrübı psikoloji kelimesinin manası:

 1. Bk. deneysel ruhbilim

tecrübı psikoloji ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • deneyüstü ruhbilim: Davranımları açıklamak için geliştirilen kuramsal ilkeler; varsayımlar ve sanılar ile deneysel ruhbilim verilerini tamamlayan herhangi bir görüş. 2. Zihin ve zihnin kaynağı, görevi, yapısı vb. ile deneyle doğruluğu tanıtlanamayan konular üzerinde kuramsal açıklama ve yorumlar yapan ruhbilim. Devamını Oku

 • tecrübi: Deneye dayanan, deneme ile ilgili, deneysel. Bk. deneysel Devamını Oku

 • matematiksel örnek ruhbilim: Ruhbilim veri ve bulgularının matematik, sayıbilim kavram ve örneklerine göre düzenlenmesi gerektiğini savunan ruhbilim türü. Davranışı matematiksel örneklerle açıklamayı amaçlayan ruhbilim dalı. Devamını Oku

 • tecrübı tahkik: Bk. deneysel araştırma Devamını Oku

 • tecrübı tahkik: Bk. deneysel araştırma Devamını Oku

 • tecrübı tetkik: Bk. deneysel inceleme Devamını Oku

 • tecrübı ilim: Bk. deneysel bilim Devamını Oku

 • tecrübı körelme: Bk. deneysel körelme Devamını Oku

 • dışlaklama: (Deneysel ruhbilim) Herhangi bir dürtünün iç uyaranlar yerine dış uyaranlarca kamçılanma süreci. (Gelişim ruhbilimi) Çocuğun bedensel çevresiyle dış çevreyi ayıramadığı dönemden, dış çevreyi kendinden ayrı bir varlık olarak algılayabilme olgunluğuna Devamını Oku

 • klinik psikoloji: Bk. klinik ruhbilim Devamını Oku

 • psikoloji kliniği: Bk. ruhbilim kliniği Devamını Oku

 • ruhbilimci: Ruhbilim alanında araştırmalar yapan ve ruhbilim yöntemlerini uygulayan kimse. Devamını Oku

 • gensel ruhbilim: Birey ya da türü, başlangıç ve gelişimi açısından incelemeyi konu edinen ruhbilim. Bk. gensel ruhbilim Devamını Oku

 • ruhbilim okulları: Ruhbilimin konusu ve yöntemleri ile ilgili olarak ileri sürülen türlü görüş ve dizgeler. (Yapısal ruhbilim, görevsel ruhbilim, davranış ruhbilimi, derinlik ruhbilimi gibi.) Devamını Oku

 • çözümsel ruhbilim: Ruhsal yaşantımızın temel görevlerini bulmak, önem sırasına göre dizmek, bunları oluşturan parçalara ayırmak ve sonra birbiriyle ve ruhbilim alanıyle ilişkilerini bulmaya çalışarak insan davranışını dizgeli olarak inceleyen ruhbilim dalı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar