tediye edilmemiş sermaye sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tediye edilmemiş sermaye kelimesinin manası:

 1. Bk. ödenmemiş anamal

tediye edilmemiş sermaye ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tamamı ödenmemiş sermaye: Bk. tümü ödenmemiş anamal Devamını Oku

 • assessable capital: Tümü ödenmemiş anamal Devamını Oku

 • itibari sermaye: Firmanın ödenmiş sermayesi ile ödenmemiş sermayesi toplamından oluşan ve miktarı firmanın esas sözleşmesinde yeralan sermaye. Bk. saymaca anamal Devamını Oku

 • tümü ödenmemiş anamal: Tümü ödenmemiş, isteme ve yüklenime göre artığı ödenecek anamal. Devamını Oku

 • tediye edilmemiş faiz: Bk. ödenmemiş ürem Devamını Oku

 • yaygın ortaklık: Bir uğraşı adı altında kurulmuş, anamalının niceliği belirli ve bilinen paylara bölünmüş borç ve yüklenimleri anamalı ile sağlanılmış ve her ortağın sorumluluğu kendisine ilişkin anamalın niceliği ile sınırlanmış tecimsel bir ortaklık. Devamını Oku

 • obligation outstanding: Henüz ödenmemişŸ olan mali yükümlülükler, ödenmemişŸ borç Devamını Oku

 • özdeksel anamal: Ekonomik anlamda kâr sağlama amacına ayrılmış anamalın para dışında oluşan bölümü. Tümü maldan oluşan anamal. Devamını Oku

 • önanamal: Yaygın ortaklık kuruluşları için, kurucularınca anamalın tümünü oluşturmak için verilen her çeşit başlangıç anamalı, (para, pay belgiti, borç ve alacak belgitleri, döşeme, demirbaş, bina ve benzeri mallar). Devamını Oku

 • pay belgiti: Ortaklık anamalının belirli bir parçasını değerlendiren belge. Ortaklık anamalının birbirine eşit bölümlere ayrılmış parçalarından her birinin karşılığı olmak üzere yasada gösterilen özelliklere uygun olarak düzenlenmiş değerli belge. Devamını Oku

 • seyyal sermaye: Bk. akımlı anamal Devamını Oku

 • sermaye hesabı: Bk. anamal sayışımı Devamını Oku

 • ecnebi sermaye: Bk. yabancı anamal Devamını Oku

 • sermaye hareketi: Bk. anamal devinimi Devamını Oku

 • sabit sermaye: Bk. durağan anamal Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar