tekelleşme karşıtı yasalar sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tekelleşme karşıtı yasalar kelimesinin manası:

 1. Hükümetler tarafından, tekelleşmeyle mücadele etmek ve haksız rekabeti önlemek amacıyla çıkartılan yasalar.

tekelleşme karşıtı yasalar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tekelleşme karşıtı politika: Tekelleşmeye engel olmak ve tekelleşmenin yol açacağı zararları önlemek ya da azaltmak amacı güden hükümet politikası. Devamını Oku

 • tekelleşme: Tekelleşmek işi. Devamını Oku

 • anti tröst yasaları: Bk. tekelleşme karşıtı yasalar Devamını Oku

 • mendel yasaları: (G. j. Mendel: Avusturyalı rahip) Mendel tarafından bulunan ve bitki ve hayvanlarda birçok karakterlerin kalıtımında gözlenen kanunlar. Mendel gen denilen birliklerin varlığına dayanarak karakterlerin belirli kurallara göre dölden döle geçtiğini göstermiş ve 3 ana kanun ileri sürmüştür. Devamını Oku

 • karşıolum yasaları: SaP, SeP, SiP, SoP özne-yüklem önermelerinin arasındaki ilişkileri dile getiren karşıtlık, altkarşıtlık, altıklık, çelişiklik yasaları. (…) Devamını Oku

 • yasalar tüzükler: Yasalar, yönetmelikler gibi devletçe düzenlenip yürürlüğe konulan ve uygulanılması zorunlu olan belgeler. Devamını Oku

 • savaş: Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, muharebe, harp, cenk. Uğraşma, kavga, mücadele. Devamını Oku

 • altıklık yasaları: Sap=>Sip ile SeP=>SoP biçimindeki önermelerin gevşek geçerli olduğunu dile getiren yasalar. Krş. karşıolum yasaları. Devamını Oku

 • karıştırmak: Karışma işini yaptırmak. İçinde ne olduğunu anlamak veya aradığını bulmak amacıyla elle yoklamak Örnek: Ceplerimi karıştırdım, bozuk para bulamadım. F. R. Atay Yemeği dibinin tutmaması için kaşıkla altüst etmek. Devamını Oku

 • düşürüme karşı vergi: Kurallarına göre, dış ticarette fiyat kırarak haksız rekabete girişen ülkelere karşı fiyat indirim tutarı kadar uygulanan vergi. Devamını Oku

 • bütünleme yasaları: (Biçim ruhbilimi) Davranış ve anlıksal süreçlerin olanaklar açısından bütünlüğe, durulmaya ve tamamlanmaya doğru bir eğilim göstermesi ilkesi. Devamını Oku

 • karşılama töreni: Önemli bir kimsenin bir yere gelişi sırasında o yerin yöneticileri ve halkı tarafından yapılan kabul töreni. Devamını Oku

 • rekabet: Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış Örnek: Bu seferki kovuluşun sebebi meslek rekabeti değil, meslek ahlakı idi. R. N. Güntekin Belli bir hayat kaynağı için iki organizma veya iki populasyon arasında süren mücadele. Devamını Oku

 • çelişiklik yasaları: (…) . Krş. karşıolum yasaları. Devamını Oku

 • dengeli kalkınma: Azgelişmiş ülkelerin kalkınma sürecinde karşılabilecekleri istem yetersizliğini önlemek amacıyla ekonomideki tüm kesimlerin eş-anlı olarak birbirlerini destekleyecek bir biçimde büyümesini öngören ve F. List tarafından ortaya atılıp Nurkse tarafından geliştirilen kalkınma modeli. krş. dengesiz kalkınma Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar