tekuyaklı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tekuyaklı kelimesinin manası:

 1. Bütün dizeleri aynı uyakta olan koşuk.

tekuyaklı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • triyole: Birinci, dördüncü ve sekizinci dizeleri aynı olan sekizer heceli sekiz dizeden ibaret bir koşuk şekli. Devamını Oku

 • kaside: On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile uyaklı olan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı şiir türü. Devamını Oku

 • telmiye: 1. parıldatma, renk renk yapma. 2. dizeleri başka başka dillerde olan koşuk, manzume yapma. (ar.) ka. 1. parıldatma, renk renk yapma. 2. dizeleri başka başka dillerde olan koşuk, Devamını Oku

 • koşma: Koşmak işi. Bir halatı, ağacı pekiştirmek için yanına konulan halat veya ağaç. Devamını Oku

 • trop: Ortaçağın dinsel nitelikteki uyaklı dizeleri. Devamını Oku

 • cinaslı mani: Dizeleri cinaslı uyaklarla kurulan mani. Devamını Oku

 • on birli: Dizeleri on bir heceli şiir. Bentleri on bir dizeden oluşan manzume. Devamını Oku

 • transkripsiyon artırıcı: Pek çok ökaryot gen (ve memeli hücrelerinde kopyalanan bazı virüsler) bölgelerinde transkripsiyon hızını artırıcılar diye adlandırılmış DNA dizeleri. Devamını Oku

 • teştir: (Divan edebiyatı terimi) Bir gazelin dizeleri arasına ikişer dize katma. Böyle olana Müşattar denirdi. Devamını Oku

 • teştir: (Divan edebiyatı terimi) Bir gazelin dizeleri arasına ikişer dize katma. Böyle olana Müşattar denirdi. Devamını Oku

 • mani: Bir şeyin yapılmasını önleyen şey, engel. Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı. Devamını Oku

 • haikai: (Japonca) Japonların kullandığı kısa bir nazım şekli ki birinci ile üçüncü dizeleri beşer, ikincisi ise yedi heceli olmak üzere üç dizeden ibarettir. Buna hokku da derler. Devamını Oku

 • gazel: Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, genellikle lirik konularda yazılan nazım biçimi Örnek: O mecmuadaki gazelleri yüksek sesle okurken eski şiir lehçemizdeki beliğ ve rindane edaların zevkine varıyorum. Y. K. Beyatlı Klasik Türk müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sazlardan birinin Devamını Oku

 • kanlı: Kan bulaşmış Örnek: Kanlı eğeyi mi saklamışlardı, başka bir delil mi? R. H. Karay Kanı olan. Kan dökülmesine sebep olan Devamını Oku

 • walleyed: Gri korneali gözlü ŞŸAşŸI, şŸaşŸılık hastası, dışŸ şŸaşŸılık hastası, gözleri veya bir gözü dışŸa doğŸru olan kimse (Gözbilimi); şŸaşŸılık nedeniyle göz akı büyümüşŸ olan; gözünün irisi çevresinde beyazımsı bir halka Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar