telemetry intelligence sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte telemetry intelligence kelimesinin manası:

 1. Telemetre bilgisi

telemetry intelligence ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • hijyen: Sağlık bilgisi. Sağlık koruma, hıfzıssıhha. Devamını Oku

 • söz dizimi: Bir cümleyi oluşturan kelime türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen dil bilgisi kolu, cümle bilgisi, nahiv, sentaks. Bk. cümle bilgisi. Devamını Oku

 • betimsel dil bilgisi: Bir dilin belirli çağını inceleyen dil bilgisi, betimlemeli dil bilgisi, tasvirî dil bilgisi. Devamını Oku

 • sarf: Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme. Dil bilgisi, yapı bilgisi. Devamını Oku

 • gramer: Dil bilgisi. Dil bilgisi kitabı Örnek: Yıllar yılı gramere bakmadan üç kelime yazmadığını kendi itiraf eder. H. Taner Bk. dilbilgisi. Devamını Oku

 • terrain intelligence: Arazi bilgisi Devamını Oku

 • range finder: Telemetre, uzaklıkölçer Devamını Oku

 • radar range finder: Radyo telemetre radyo telemetre Devamını Oku

 • temel eğitim: İlköğretimi kapsayan eğitim sistemi. Örgün eğitimden yararlanma olanağı bulamamış kimselere uygulanan ve onları toplumsal, ekonomik ve kültürel yönlerden aydınlatıp yetiştirmeyi amaç edinen eğitim. Devamını Oku

 • ayarlayıcı gramer: Dili oluşturan ögeleri ses bilgisi, şekil bilgisi cümle bilgisi ve anlam bilgisi açısından inceleyen ve dildeki yanlış kulanımları düzeltme amacı güden gramer: Cebeci camisi yerine Cebeci camii, mesîre yeri yerine mesîre «gezilip görülecek yer, gezinti yeri» dokuma sanayisi yerine dokuma sanayii, parasal sıkıntı yerine para sıkıntısı vb. Devamını Oku

 • ranging accuracy: Telemetre (uzaklık ölçümü) doğruluğu telemetre (uzaklık ölçümü) doğruluğu Devamını Oku

 • ranging error: Telemetre (uzaklık ölçümü) hatası telemetre (uzaklık ölçümü) hatası Devamını Oku

 • art zamanlı ses bilgisi: Bir dilin seslerini ve o dildeki ses olaylarını tarihî gelişme süreci içinde inceleyen ses bilgisi. ET. d sesinin tarihî gelişme sürecinden geçerek lehçelerde d > y, t, r, z sesine dönüşmesinin incelenmesi gibi. bk. ses bilgisi (görevsel ses bilgisi). Devamını Oku

 • akustik ses bilgisi: Bk. ses bilgisi (görevsel ses bilgisi), söyleyiş ses bilgisi. Devamını Oku

 • sensitive intelligence information: Hassas istihbarat bilgisi, gizli istihbarat haberleri Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar