televizyon ruhsatnamesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte televizyon ruhsatnamesi kelimesinin manası:

 1. Bk. televizyon belgesi

televizyon ruhsatnamesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • televizyon iyesi: Televizyonu olan ve bunun için televizyon belgesi alan kimse. Devamını Oku

 • renkli televizyon: Renkleri olduğu gibi ekrana yansıtan televizyon sistemi veya aleti. Doğadaki renkleri aktarabilen, siyah-beyaz televizyon için yeterli olan parlaklık bilgisinin yanı sıra, iki renk arasındaki değişikliği veren renklilik bilgisini de içeren Devamını Oku

 • kutucuklu televizyon: İçinde, önceden doldurulmuş mıknatıslı görüntü kuşağı bulunan ya da istenilen televizyon izlencesini saptamak üzere boş mıknatıslı görüntü kuşağı taşıyan televizyon kutucuğunu kullanan televizyon kolu. Devamını Oku

 • türkiye radyo televizyon kurumu: Trt TV. Türkiye’de 1961 Anayasasına göre, 24.12.1963 gün, 359 sayılı yasayla kurulan, radyo ve televizyon yayınlarının tekelini elinde bulunduran, bu yayınları yürütmekle görevli, tüzel kişiliği olan, özerk, kamu iktisadi teşekkülü. (Ancak, kurumun özerkliği, 29.2.1972 gün, 1568 sayılı yasayla kaldırılmıştır. TRT’de televizyon çalışmaları, doğrudan doğruya Genel Müdüre bağlı olan TRT Televizyon Dairesi’nce yürütülür. Birinci Beş Yıllık Devamını Oku

 • ruhsat: İzin, müsaade. İzin belgesi, ruhsatname Örnek: Belediye doktoru tarafından tasdik edilerek gömülmesine ruhsat verilir. H. R. Gürpınar Yürürlükteki yasalara göre verilen silah taşıma ve bulundurma belgesi. Devamını Oku

 • televizyon işleyimi: Televizyon yayınlarının hazırlanmasını, yayınlanmasını gerçekleştiren, buna ek olarak televizyon araç ve gereçlerinin üretilmesini sağlayan işleyim kolu. Devamını Oku

 • televizyon gösterimi: Televizyon yayınının kalabalık izleyici topluluklarınca izlenmesini sağlamak üzere, televizyon görüntüsünün yeterli ışıklılığını koruyacak nitelikteki özel, büyük bir görüntülüğe yansıtılmasıyla gerçekleştirilen gösterim. Devamını Oku

 • ulusal televizyon dizgesi kurulu: Abd’de Federal İletişim Kurulu’nun televizyonla ilgili çalışmalarını yürüten, özellikle televizyon yayın ölçünlerini ve ABD’deki NTSC renkli televizyon işlemini gerçekleştiren kolu. Devamını Oku

 • siyah beyaz televizyon: Yalnız siyah ile beyaz arasındaki gri kertelenmesine uygun elektrik akımı kullanarak doğadaki renkleri ancak bu kerteleme içinde aktarabilen televizyon. Renkli televizyon karşıtı. Devamını Oku

 • hüsnühal kağıdı: İyi hal belgesi. Bir kimsenin yaşamında kötü bir şey bulunmadığını gösteren resmî kuruluşlarca verilen belge, iyi hâl belgesi. Devamını Oku

 • televizyoncu: Televizyon satan kimse. Televizyon onarıcısı. Devamını Oku

 • televizyon filmi: Televizyonda gösterilmek için hazırlanmış film. Televizyon yöntemlerinden yararlanılarak gerçekleştirilmiş film. (Bunun için Electronicam, Vidicam, vb. yöntemler kullanılır). Devamını Oku

 • televizyonculuk: Televizyon yapma, onarma veya satma işi. Televizyoncunun yaptığı iş. Devamını Oku

 • ruhsatname: Belli etkinliklerde bulunabilmek, kamu hizmet ve mallarından yararlanabilmek için kişilere, önceden belirlenmiş bazı şartlara uyma kaydıyla idarece verilen izin, ruhsat. Bk. televizyon belgesi Devamını Oku

 • ruhsatname: Belli etkinliklerde bulunabilmek, kamu hizmet ve mallarından yararlanabilmek için kişilere, önceden belirlenmiş bazı şartlara uyma kaydıyla idarece verilen izin, ruhsat. Bk. televizyon belgesi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar