temporomandibuler sublüksasyon sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte temporomandibuler sublüksasyon kelimesinin manası:

 1. Belli köpek ırklarında alt çene kemiğinin ve şakak yapılış bozuklukları sonucu çene ekleminin kilitlenmesi ve ağzın açık kalmasıyla belirgin tam olmayan çıkık.

temporomandibuler sublüksasyon ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • atlanto oksipital sublüksasyon: Kimi Arap taylarında, atlasın oksipitalizasyonu ve aksisin atlantalizasyonu sonucu oluşan olasılıkla kalıtsal olarak bir yapılış bozukluğu olarak görülen tam olmayan çıkık. Taylar ölü veya dört bacakta felç veya ilerleyici bir kas koordinasyon bozukluluğu bulguları gösterir. Devamını Oku

 • atlanto oksipital sublüksasyon: Kimi Arap taylarında, atlasın oksipitalizasyonu ve aksisin atlantalizasyonu sonucu oluşan olasılıkla kalıtsal olarak bir yapılış bozukluğu olarak görülen tam olmayan çıkık. Taylar ölü veya dört bacakta felç veya ilerleyici bir kas koordinasyon bozukluluğu bulguları gösterir. Devamını Oku

 • sublüksasyon: Kısmi çıkık. Devamını Oku

 • aslan çene hastalığı: Köpeklerde, alt çene kemiğinin kalınlaşması, alt çene kemiğinin dış yüzü ile, şakak kemiği üzerinde, çift taraflı, bakışımlı, çıkıntı tarzında kemik üremeleri sonucu yüzün aslan görünümünü andırması, tekrarlayan ateş ve ağzın açılmasındaki zorluktan kaynaklanan salya akışı ve yeme güçlüğüyle belirgin, kendiliğinden iyileşebilen, özellikle gençlerde görülen kalıtsal hastalık. İskoç teriyeri ve Batı Bölgesi Dağlık Beyaz Teriyeri özellikle Devamını Oku

 • margo oksipitalis: Duvar kemiğinin art kafa kemiğiyle birleşen kenarı. Şakak kemiğinin art kafa kemiğine sınır olan kenarı. Devamını Oku

 • prosessus zigomatikus: Alın kemiğinin elmacık kemerine uzanan ve arcus orbita’nın oluşumuna katılan uzantısı. Şakak kemiğinin elmacık kemiğine doğru uzanan ve onun processus temporalis denilen çıkıntısıyla birleşerek elmacık kemerini oluşturan parçası. Devamını Oku

 • margo skuamozus: Duvar kemiğinin, kamamsı kemik ve şakak kemiğiyle birleşen kenarı. Duvar kemiğinin, kamamsı kemik ve şakak kemiğiyle birleşen kenarı.Dgr.: anat. margo sqamosus Devamını Oku

 • orta kulak yangısı: Mikroorganizmaların östaki borusuyla olan kötü drenajı veya kulak zarının delinmesi sonucu, şakak kemiğinin içindeki timpanik boşluğun yangısı, otitis media, timpanitis, mezotitis. Devamını Oku

 • pars skuamoza: Şakak kemiğinin fossa temporalis’in bazal kısmının oluşumuna katılan parçası. Şakak kemiğinin fossa temporalis’in bazal kısmının oluşumuna katılan parçası.Dgr.: anat. pars squamosa Devamını Oku

 • nöroaksonal distrofi: Belli kedi ve köpek ırklarında görülen, kalıtsal, beyinciğin işlev bozukluğa bağlı olarak eş güdüm bozukluğu, denge bozukluğu, ayakta duramama ve yürüyüş bozukluklarıyla belirgin dejeneratif sinir sistemi hastalığı. Devamını Oku

 • Legg Calve Perthes hastalığı: Küçük cüsseli köpek ırklarında ve ender olarak kedilerde, tek veya çift taraflı, uyluk kemiği baş bölgesinin yerel kan dolaşımı bozukluğu sonucu, ağrı, topallık ve iskemiye bağlı aseptik nekrozla belirgin, 4-8 haftalık yaşlarda ve kalıtsal yatkınlık sonucu ortaya çıkan hastalık, Legg hastalığı, Perthes hastalığı. Devamını Oku

 • şakak yolu: Şakak kemiğiyle duvar kemiğinin oluşturdukları yol, meatus temporalis. Şakak kemiğiyle duvar kemiğinin oluşturdukları yol, meatus temporalis. Devamını Oku

 • çene eklemi: Alt çene kemiğinin caput mandibulae’siyle şakak kemiğinin fossa mandibularis’i arasında oluşan ve kafa kemikleri arasında hareketli olan tek eklem, artikulasyo temporomandibularis. Alt çene kemiğinin caput mandibulae’siyle şakak kemiğinin fossa mandibularis’i Devamını Oku

 • posttemporal: Şakak (temporal) kemiğinin ardında. Devamını Oku

 • osteosarkom: Kemik üreten atipik bağ doku hücrelerinden oluşan, ağrılı, çoğu zaman akciğere metastaz yapan, köpek ve kedilerin en yaygın, kötücül iskelet tümörü, kemik sarkomu. Özellikle iri köpek ırklarında pazı veya kalça kemiğinin alt, önkol ve kaval kemiğinin üst kısımlarında gelişir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar