teolatri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte teolatri kelimesinin manası:

 1. Bk. tanrıya tapma

teolatri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bitkiye tapma: Bugün birçok halk kültürlerinde kalıntıları saptanan ilkadamla ilkellerin, bitkilerde bulunduğuna inandıkları doğaüstü güçlerden yararlanmak ve bitki biçimindeki insan ruhlarıyla Tanrılara karşı saygı göstermek amacıyla yaptıkları uygulamalar, bk. halk kültürü, kalıntı, ilkadam, ilkel, can. krş. doğaya tapma, hayvana tapma, atasoy, tapıncak, cancılık. Devamını Oku

 • deification: İlah derecesine çıkarma, tanrılaştırma, yüceltme. Tanrılaştırma, yüceltme; tapma, tapınma Devamını Oku

 • divinity: Tanrılık vasfı, ilahi vasıf, metafizik kuvvet, salt mükemmellik İlâhiyat Devamını Oku

 • godship: Tanrılık, kutsallık, tanrı, kutsal olma; tanrı derecesi veya durumu; tanrı, tanrıça; (Mizah) tanrıya benzer kişŸiye istinaden kullanılan unvan Devamını Oku

 • gizemsel katılım: Kimi bilginlerce, ilkel toplumlarda algılayıcıyla algılanan nesne arasında varolduğu öngörülen özel bağ. (Örneğin bir ilkelin, baktığı bir ağaç ya da nesnede insansal özellikler görmesi oluşumu.) bk. canlandırmacılık. krş. kutgüç, atasoy, doğaya tapma, hayvana tapma. Devamını Oku

 • idolatry: Putperestlik, puta tapma, tapma Devamını Oku

 • image worship: Puta tapma, putperestlik, tapma, tapınma Devamını Oku

 • olympian: Olimpos dağına veya tanrılarına ait Tanrısal Devamını Oku

 • theistically: Tanrı/Tanrılar inancıyla, Tanrı veya Tanrıların varlığŸına inanma yolu ile Devamını Oku

 • diabolism: Şeytanlık Şeytanca hareket Şeytana inanma Devamını Oku

 • tümtanrıcılık: (Yun. pan = her şey, hep, tüm; theos = Tanrı) : Tanrı ile evreni bir kılan, her şeyi Tanrı olarak gören öğretilerin genel adı. // Şu biçimlerde ortaya çıkmıştır: 1- Evren bütününün (tüm evren) Tanrılık olduğunu savunan görüş. Bu anlayış Parmenides ye Ksenophanes’te vardır, daha sonra G. Bruno’da ve özellikle “Tanrı tek gerçektir.” düşüncesiyle Spinoza’da Devamını Oku

 • tektanrıcılık: Dünyayı yaratan ve yöneten tek bir tanrıya inanma ve tapınma (İlkellerdeki tek tanrı inancıyla yüksek dinlerdeki tek tanrı inancı farklıdır. Din budunbilimi tek tanrı terimi yerine yüce varlık terimini yeğlemektedir), a. bk. yüce varlık. Devamını Oku

 • daimon: Yunanca’da kişileştirilmiş belli bir tanrıdan (theos) ayrı olarak insanüstü, tanrısal etkinlikleri olan, kavranılamaz bir güce verilen ad. Eski Yunan dünyasında Tanrı’yla insan, gökle yer arasında bulunan, sonradan iyi ve kötü Devamını Oku

 • tanrıtanımazlık: Tanrı’nın varlığını inkâr eden öğreti, ateizm. Tanrı’nın varoluşunu yadsıyan öğreti. // Bu öğretiye felsefe açısından şu anlayışlar temel olabilir: a. Gerçeğin özü özdekse, evrende Tanrı’nın yeri yoktur (özdekçilik), b- Tanrı Devamını Oku

 • jealous god: Kıskanç Tanrı, Yahudilerin başŸka tanrılar veya idollere tapmasını yasaklayan Eski Ahit tanrısı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar