teorisyen sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte teorisyen kelimesinin manası:

  1. Kuramcı.

teorisyen ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • nazariyatçı: Kuramcı. Devamını Oku

  • nazariyeci: Teorisyen, kuramcı. Devamını Oku

  • theoretician: Nazariyeci, kuramcı Devamını Oku

  • theorist: Nazariyeci, kuramcı. Nazariyeci, kuramcı Devamını Oku

  • oyun sanatbilimi: Tiyatro tarihçisi, incelemesi ve kuramcılarının oyun metni üzerindeki çalışmalarını ve sonra da oyunun sahneye konuluşu açısından sanatsal bilgileri kapsayan uğraş alanı. Metin üzerinde yapılan çalışmaların tümüne kuramsal dramaturgi; oyuncular ile, sahne üzerinde yapılan çalışmalara da uygulamalı dramaturgi denilir. Devamını Oku

  • lasalcılık: Burjuva toplumunun üretici güçleri geliştirmeye sınırsız bir olanak tanıdığı ve proleteryanın topluma yararlı hizmet sağladığı savından hareketle burjuva toplumunu meşrulaştıran ve marksizm karşıtı hareketin kuramcılarından biri olan Ferdinand Lassalle tarafından geliştirilen kuram. Devamını Oku

  • kuleşov deneyi: Sovyet yönetmeni ve kuramcısı Lev Kuleşov’un, kurgunun temel işlemlerini ve kurgu kuramının dayandığı ilkeleri ortaya koyan deneyleri. (Bunlar, özellikle, çekimler arasındaki ilişkiyi ortaya koyan, çekimlerin şu ya da bu yolda sıralanışına göre çekimlerin ortaya çıkardığı bütünün başka başka anlamlar kazanabileceğini gösteren deneyler ile başka başka yerlerde ve zamanlarda çevrilmiş çekimlerle filmsel uzay ve zamanın yaratılabileceğini Devamını Oku

  • izlenimcilik: Doğayı, gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ondan edinilen izlenimin ölçüsüne göre anlatan, doğrudan doğruya gerçeği, nesneyi değil de, onun sanatçıda uyandırdığı duyumları veren sanat akımı, empresyonizm. Sanatta, Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar