teranekar sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte teranekar kelimesinin manası:

 1. Terennüm eden. Öten, ötücü. (Osmanlıca'da yazılışı: teranekâr)

teranekar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • terennümsaz: Terennüm eden, şarkı söyleyen. (Osmanlıca’da yazılışı: terennümsâz) Devamını Oku

 • terennümat: (Terennüm. C.) Terennümler. Güzel güzel anlatmalar. (Osmanlıca’da yazılışı: terennümât) Devamını Oku

 • müteganni: Teganni eden. Terennüm eden. Devamını Oku

 • mucib: 1. icabet eden, uyan. icap eden, gereken. 2. sebeb olan, vesile teşkil eden. – türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır. (Mucibe) İcab eden, lazım gelen. Devamını Oku

 • muteriz: Karşı gelen, itiraz eden, itirazcı. İtiraz eden (kimse). Devamını Oku

 • keremkar: Kerem eden, ikram eden. Cömert, eli açık olan, bağışlayan. (Osmanlıca’da yazılışı: keremkâr) Devamını Oku

 • safabahş: Eğlendiren, rahatlandıran, kederi def’eden, hatırı hoş eden. (Osmanlıca’da yazılışı: safa-bahş) Devamını Oku

 • akif: İbadet eden, ibadetle uğraşan kişi. 1. bir şeyde sebat eden. 2. ibadet eden, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilen. i’tikafa giren. 3. direnen. m. akif er soy: ünlü şair Devamını Oku

 • çapulcu: Başkasının malını alan, yağma, talan eden kimse, talancı, yağmacı, plaçkacı Örnek: Bütün çapulcu alayı başka kasabalara gittiler. S. F. Abasıyanık Düşman toprağına atla hücum edip yağma eden. Akıncı, yağmacı. (Osmanlıca’da yazılışı: çapûlcu) Devamını Oku

 • melody: Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi. Terennüm edilen şiir. Devamını Oku

 • esefhan: Acıyan, merhamet eden, şefkat eden, esef eden. (Osmanlıca’da yazılışı: esef-han) Devamını Oku

 • gafurur rahim: Kusurları örten, adaletle en ziyade merhamet eden Cenab-ı Hak (C.C.). Mü’minlerin kusurlarını affederek muhafaza eden. (Osmanlıca’da yazılışı: gafur-ur rahim) Devamını Oku

 • hasım: Düşman, yağı. Bir oyun, dava veya yarışta karşı taraf Örnek: O yalnız hasmıyla değil, bütün sirk halkıyla güreşiyor. H. E. Adıvar (Bak: Hasm) Devamını Oku

 • garazkar: Garaz bağlayan Örnek: Hâlet Efendi akıllı, iktidarlı, cerbezeli, gururlu, insafsız, garazkâr bir adamdı. A. Ş. Hisar Düşmanlıkla, eden, hased eden, kin güden. (Osmanlıca’da yazılışı: garaz-kâr) Devamını Oku

 • kasım: Yılın otuz gün süren, on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani. Kışın başlangıcı sayılan 8 Kasım günü başlayıp hıdırellezin ilk günü olan 6 Mayısa kadar altı ay süren dönem. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar