ters agonist sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ters agonist kelimesinin manası:

 1. Modifiye iki durum modeline göre almacı etkin durumuna değil de etkin olmayan durumuna yüksek çekicilik gösteren agonist ilaçların ortama eklenmesiyle, etkin ve etkisiz durumlar arasındaki dengenin etkisizlik lehine geçmesi sonucu bir diğer ilacın spontan etkinliğini azaltan ilaç.

ters agonist ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tam agonist: İlaç almaç etkileşmesine ilişkin teorilerden değişik almaç işgal teorisine göre, etkinliğin ölçüsü olarak kabul edilen intrinsik etkinliğinin birim olarak kabul edildiği en etkin ilaç. Devamını Oku

 • agonist ilaç: Herhangi bir biçimde kendisine ait almaca bağlanarak onu etkin duruma geçiren ilaç. Devamını Oku

 • ters ilişki: Birinin değeri artarken ötekinin azaldığı iki değişken arasındaki ilişki, anlamdaş. eksi ilişki. Devamını Oku

 • agonist: Etkidaş Aynı yönde etki yapan. Devamını Oku

 • adverse agonist: Ters agonist Devamını Oku

 • inverse agonist: İnvers agonist Devamını Oku

 • partial agonist: Kısmi agonist Devamını Oku

 • agonist drug: Agonist ilaç Devamını Oku

 • parsiyel agonist: Aynı almaç türünü etkileyen fakat düşük etkinlikte olan ve etki yerindeki almaçların tümünü işgal ettiği h Devamını Oku

 • beta adrenergic receptor agonist: Beta adrenerjik almaç agonisti Devamını Oku

 • ters ozmos reverse osmosis: Yüksek çoğunluktaki çözeltilerde çözücünün basınç altında filtrelerden geçerek daha düşük yoğunluktaki çözeltiye doğru hareketi; arzu edilmeyen çözünmüş katıların ve kolloidlerin giderilmesi için suyun işleme tabi tutulmasında kullanılır. Devamını Oku

 • ters j eğrisi: En küçük gözlem değerinin en yüksek sıklık gösterdiği, gözlem değerleri yükseldikçe sıklıkların azaldığı bir dağılımın eğrisi, bkz. j eğrisi. Devamını Oku

 • ters: Gerekli olan duruma karşıt, zıt. Bir şeyin içe gelen yanı, arkası Örnek: Elinin tersiyle küçük bir tokat vurmuştu. Ç. Altan Kesici bir aletin kesmeyen yanı Örnek: Kollarına bıçağın tersiyle birkaç tane vurmuşlar. M. Ş. Esendal Uygun Devamını Oku

 • ters açı: Birinin kenarları öbürünün kenarlarının uzantısından oluşan açılardan her biri. Bk. karşı açı Devamını Oku

 • ters ters: Ters Örnek: Bu ters ters cevapları üzerine ben artık sustum. O. C. Kaygılı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar