ters reaksiyon sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ters reaksiyon kelimesinin manası:

 1. Yan etki.

ters reaksiyon ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sinerjik: Görevdaşlık ile ilgili. Eş etki Devamını Oku

 • sumasyon: Örtüşme Aynı etki türüne sahip iki ilacın belirli dozlarda birlikte verildiklerinde oluşturdukları toplam etki, bunların aynı dozlarda tek başlarına verildikleri zaman oluşturdukları bireysel etkilerin cebirsel toplamına eşit olduğunda bu etkileşme Devamını Oku

 • akıntıya kapılmak: Bir akıntının etki alanına girmek, akıntı ile birlikte sürüklenmek. 1) bir akıntının etki alanına girmek, akıntı ile birlikte sürüklenmek: “Aralarından biri akıntıya kapıldığı zaman ötekiler var kuvvetleriyle dayanarak onu geri Devamını Oku

 • hipnosedatif: Küçük dozlarında sakinleştirici etki, daha büyük dozlarda ise uyku doğurucu etki yapan ilaç. Devamını Oku

 • elastiklik: Bir etki sonucu şekli bozulan cismin, etki ortadan kalktığında tekrar ilk şekline dönebilmesi. Devamını Oku

 • yıldız parlaklığı: Yıldızdan gelen ışığın gözümüzde ya da başka bir ışık alıcısı üzerinde yaptığı etki. Işık yeğinliği I olan bir yıldız için bu etki, gökbilimde m = C-2,5 log I ile hesaplanır. Burada C herhangi bir değişmezdir. Devamını Oku

 • yan etki: Dolaylı yapılan etki. İlaçların istenmeyen veya beklenmeyen etkileri. Devamını Oku

 • bütçe çoğaltanı: Bütçe gelirleri ile giderlerinin gerçek reel gelir düzeyi üzerinde yarattıkları etki. Bu etki, giderlerin borçlanma ve para basma yoluyla karşılanmasına göre farklılaşır. Devamını Oku

 • fenoller phenols: Tarım ilaçlarının, eczacılıktaki ürünlerin, sepilemedeki etki maddelerinin, reçinelerin ve boyaların üretiminde kullanılan, insan ve su yaşamı bakımından zehirli etki taşıyan endüstriyel atık suda bulunan aromatik bileşikler. Devamını Oku

 • tesir: Etki Örnek: Orta malı bayağı birinin tesiri altında… R. H. Karay Bk. etki (Sa’r. dan) Ateşi yakıp alevlendirme. (Osmanlıca’da yazılışı: tes’ir) Devamını Oku

 • aftereffect: Asıl tesirden sonra görülen tali tesir, tali reaksiyon. Sonraki etki, ikincil etki Devamını Oku

 • efficacy: İstenen sonucu verebilme yeteneği, yarar, fayda, etki. Etki, tesir, yarar Devamını Oku

 • elektrik alanı: Bir elektrik yükü çevresinde elektriksel kuvvetlerin etki gösterdiği bölge. Alan artı birim yüke etkiyen kuvvetle ölçülür. Elektrik yükleri nedeniyle oluşan ve içindeki herhangi bir noktada bulunan yükün etki altında kaldığı Devamını Oku

 • nörotik: Sinir sisteminde rahatsızlığı olan kimse. Sinir sistemi üzerinde etki yapan. Devamını Oku

 • sülfonamid sinerjistleri: Folik asit sentezi sırasında, dihidrofolatın trihidrofolata indirgenmesini sağlayan dihidrofolat redüktaz enzimini baskılayarak etki gösteren ve bu şekilde sülfonamidlerle sinerjik etki oluşturan trimetoprim ve ormetroprim gibi DAP türevleri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar