tezkiye sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tezkiye kelimesinin manası:

 1. Temize çıkarma, aklama.
 2. Bir kimsenin iyi bir insan olduğunu kendisini tanıyanlardan soruşturarak ortaya çıkarma.
 3. Bk. arıtlama

tezkiye ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ibra: Aklama, temize çıkarma. Aklama Alacaklının Devamını Oku

 • ispat: Tanıt ve kanıt göstererek bir şeyin gerçek yönünü ortaya çıkarma, kanıtlama, tanıtlama, tanıt Örnek: Benimkinin amcama ait olduğunu ispat için şahitlerim ve vesikalarım vardır. R. N. Güntekin Bk. olumluluk Bk. tanıt Devamını Oku

 • tebriye: Aklama, temize çıkarma. Devamını Oku

 • exculpation: SuçsuzluğŸU belli olma, temize çıkarma, beraat, aklanma, aklama Devamını Oku

 • quittance: Misilleme, karşılık, bedel, borcu kalmama, temize çıkma, aklanma, alındı, makbuz Affolunma, borçtan veya yükümden kurtuluş, temize çıkma Devamını Oku

 • quietus: Susturma, bastırma Öldürücü darbe Hesabın Devamını Oku

 • keşif: Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma Örnek: Meselenin künhü bir türlü keşif ve halledilemiyor. R. H. Karay Var olduğu bilinmeyen bir şeyin ortaya çıkarılması. Gizli olan bir şey hakkında geniş bilgi edinme. Devamını Oku

 • varoluş aydınlanması: Jaspers’in koymuş olduğu bir varoluş felsefesi kavramı: Yalın deneyi (yaşantıyı) aşıp insanın kendine özgü varlığını aydınlığa çıkarma. Bu kavramla, insanın gerçekte ne olduğunu ve ne olabileceğini anımsatmaya ve canlandırmaya çalışılır, giderek insan, nesneleştirici ve saptayıcı ilkelerden yüz çevirerek özgür olmaya çağrılır, çünkü bu tür ilkeler, varoluşun asıl gerçekliğini, tarihselliğini ve özgürlüğünü zorunlu olarak yozlaştırırlar. Devamını Oku

 • varoluş aydınlanması: Jaspers’in koymuş olduğu bir varoluş felsefesi kavramı: Yalın deneyi (yaşantıyı) aşıp insanın kendine özgü varlığını aydınlığa çıkarma. Bu kavramla, insanın gerçekte ne olduğunu ve ne olabileceğini anımsatmaya ve canlandırmaya çalışılır, giderek insan, nesneleştirici ve saptayıcı ilkelerden yüz çevirerek özgür olmaya çağrılır, çünkü bu tür ilkeler, varoluşun asıl gerçekliğini, tarihselliğini ve özgürlüğünü zorunlu olarak yozlaştırırlar. Devamını Oku

 • exonerate: Beraat ettirmek, temize çıkarmak, suçlamalardan kurtarmak Muaf tutmak, hizmetten affetmek exoneration (i.) beraat, temize çıkarma Devamını Oku

 • ceza kovuşturması: Suç işlediği sanılan bir kimsenin, üstüne atılan o suçu işleyip işlemediğini ortaya çıkarmak için yapılan soruşturma, sorgu, tutuklama, salıverme ve benzeri işlemlerin tümü. Devamını Oku

 • teşkil: Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme Örnek: Daha düne kadar teşkiline o kadar şiddetle karşı koyduğu bir teşebbüse şimdi neden kendisini önayak etmek istiyordu. Y. K. Karaosmanoğlu Oluşum. Örgütleme. Devamını Oku

 • enquiring: [enquire] sormak, soru sormak, soruşturmak SoruşŸTurarak Devamını Oku

 • doğrulama: Bir varsayımın doğruluğunu denetlemek için, deney ve mantıksal tanıtlama yoluyla yapılan işlemlerin bütünü. Doğrulamak işi, teyit, tasdik. Devamını Oku

 • exoneration: Temize çıkarma, beraat, muafiyet Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar