the day of doom sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte the day of doom kelimesinin manası:

 1. Dünyanın sonu

the day of doom ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • eschatological: (Teoloji) eskatalogya (dünyanın sonu ve öbür dünyayı anlatan bilim dalı) ile alakalı; dünyanın sonu ile alakalı tüm doktrinlerle alakalı Devamını Oku

 • öbür dünya bilgisi: (Yun. eschaton = son, sonuncu; logos = öğreti) : Evrenin ve insanlığın sonu ile ilgili öğretiler.// Tek insanın sonu ile ilgili olarak ölümden sonraki yazgı (bireyselöbür dünya bilgisi); dünyanın sonu ile ilgili olarak, ölülerin dirilmesi, kıyamet günü ve öbür dünya konularını işler (genelöbür dünya bilgisi). Devamını Oku

 • eschatology: ), (ilah.) eskatologya,ölümden sonraki hayata ait bahis dünya ve hayatın sonu bahsi eschatolog’ical (s.) böylebahis ve doktrinlere ait. Eskatologya, dünyanın sonu ve öbür dünyayı anlatan bilim dalı Devamını Oku

 • aftermath of world war: Dünya SavaşŸı Sonrası, dünyanın kültürel ve sosyal düzeninin aşŸırı derecede değŸişŸtiren Dünya SavaşŸı politikası sonuçları Devamını Oku

 • kıyamet: Tek tanrılı dinlerin inanışına göre dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağı zaman, kıyamet günü, mahşer günü. Gürültülü karışıklık, gürültü, patırtı Örnek: Bağırma, çağırma, kıyamet, polisler Mustafa’yı çalyaka götürürler. P. Safa Büyük Devamını Oku

 • netice: Sonuç. Bk. sonuç Bk. vargı Devamını Oku

 • the worlds richest industrial countries: Dünyanın en zengin endüstrileşŸmişŸ ülkeleri, dünyanın en büyük zenginliğŸe/refaha sahip ülkeleri (Yazılışı: the world’s richest industrial countries) Devamını Oku

 • concluded: [conclude] bitirmek, sonuçlandırmak, anlaşma yapmak, sonuç çıkarmak, karara varmak, bitmek, sonuçlanmak Sonuca var(mak) Devamını Oku

 • meliorism: Dünyanın zamanla iyiye gittiği inancı. Dünyanın düzeldiği inancı, iyimserlik Devamını Oku

 • end of act: Sahne sonu, bölüm sonu, bir oyun veya operanın bölümünün sonu Devamını Oku

 • biosphere: Dünyanın kara, deniz ve tatlı sularında hayat belirtilerinin rastlandığı kısımlar, biyosfer. Biyosfer, canlı küre, dünyanın üzerinde hayat olan alanları Devamını Oku

 • sonsuz: Sonu olmayan, hiç bitmeyen, ebedî Örnek: Seninle arkadaşlığımız sonsuz olacak. M. Yesarî Ölçülemeyecek kadar çok veya büyük olan. Sonu ve sınırı olmayan şey. Devamını Oku

 • duyu: İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, hasse. Algılama yeteneği. Devamını Oku

 • vargı: Verilen bir önermeden çıkarsama yoluyla varılan sonuç. Verilen bir -> öncelden (olgu ya da önerme) çıkarsama yolu ile varılan sonuç. Verilmiş öncüllerden bir sonucun çıkarılması; çıkarım sonucu; varılan sonuç. A Devamını Oku

 • corollary: Bir önermenin tabii sonucu, sonuç. Sonuç, doğal sonuç Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar