the supernatural sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte the supernatural kelimesinin manası:

 1. DoğŸAüstü olaylar.

the supernatural ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sequence of events: Olayların dizisi, olayların sırası, olayların meydana geldiğŸi sıra Devamını Oku

 • biyofizik: Fizyolojide geçen fiziksel olayların bilimi, biyolojik fizik. Bk. dirildoğabilim Devamını Oku

 • annals: Tarihi olaylar Vakayiname , tarihi olayları tarih sırasıyla kaydeden eser . Devamını Oku

 • bulgusal varsayım: Olayların ve bilgilerin bulunmasına götüren, olayların ve yeni bilgilerin elde edilmesini olanaklı kılan varsayım. // Burada önemli olan nesnel doğruluk değil, verimliliktir. Varsayımın doğruluğu yanlışlığı araştırılmaz.bulgusal varsayım, olayların araştırılmasında yönetici düşünce olarak yalnızca geçici biçimde konmuş bir varsayımdır. Devamını Oku

 • gerekircilik: Belirlenimcilik. Fiziksel ya da ruhsal bütün olayların kendilerinden önceki olayların etki ve baskısı altında ortaya çıktıklarını ileri süren bir görüş. Devamını Oku

 • solunum metabolizması: Solunum olayları sırasındaki madde alış verişi ile ilgili kimyasal olaylar. Devamını Oku

 • parapsikoloji: Doğaüstü olayları araştıran, telepati, gaipten haber alma, duyu dışı algılama vb. olayları inceleyen ruh bilimi. Devamını Oku

 • koşutçuluk: Kişide, ruhsal ve bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti, paralelizm. Zihin ile bedenin aynı zamanda görev yapmalarına karşın aralarında herhangi bir ilişki bulunmayan iki ayrı varlık olduğunu, ruhsal Devamını Oku

 • mekanikçilik: Bütün fiziksel olayları, uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş, mekanizm, devimselcilik karşıtı. Canlı varlıkları, organik olayları, mekanik yasalara göre açıklayan öğreti, mekanizm. Devamını Oku

 • ayrık olaylar: Bir raslantı deneyi sonunda birlikte ortaya çıkmaları olanaksız olan olaylar. (…)ayrık olaylar ise. (…) olur. Devamını Oku

 • ayrık olaylar: Bir raslantı deneyi sonunda birlikte ortaya çıkmaları olanaksız olan olaylar. (…)ayrık olaylar ise. (…) olur. Devamını Oku

 • iklimbilgisi: Fiziksel coğrafyanın, havayùvarı olaylarını ve bu olayların bir arada yarattığı iklim ve türlerini inceleyen, yeryüzüne dağılışlarını araştıran bölümü. Devamını Oku

 • yararcı tarihçilik: Geçmiş olayların gelecek olaylar için örnek alınması amacını güden tarih yazıcılığı. Devamını Oku

 • bağdaşabilir olaylar: Olasılık kuramında, ayrık ilişkiyle bileşik bir olayı oluşturan ve birbirinden bağımsız oldukları için birlikte gerçekleşebilen olaylar, bkz. bağımsız olaylar. Devamını Oku

 • metabolizma: Canlı organizmada veya canlı hücrelerde hareketi, enerjiyi sağlamak için oluşan, biyolojik ve kimyasal değişimlerin bütünü. Yapımlama-Yıkımlama Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar