thwarted his plan sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte thwarted his plan kelimesinin manası:

 1. Planını bozan, planına engel olan, entrikasını mahveden

thwarted his plan ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • thwarted his scheme: Planlarını bozan, komplosuna engel olan, birisine zarar vermek için o kişŸinin hazırladığŸı planını bozan Devamını Oku

 • carried out his plan: Planını uygulama, planını gerçekleşŸtirme, planladığŸı şŸeyi yapma Devamını Oku

 • ders planı: Bir ya da birkaç ders saatında işlenecek konunun ana çizgilerini, bu konuya ilişkin deneyleri, tartışma sorularını, ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç ve gereçlerini içine alan ve önceden ilgili öğretmence hazırlanan plan. bk. günlük plan, ünite planı, yıllık plan. Devamını Oku

 • dawes planı: Birinci Dünya Savaşı sonunda Almanya’nın Müttefikler’e savaş tazıninatı ödemeye devam etmesine olanak vermek amacıyla 1924 yılında General C. G. Dawes’in başkanlığında hazırlanmış plan. Bu plan 1929 yılında yerini Young Planı’na bırakmıştır. krş. Young Planı Devamını Oku

 • lambaste a plan: Bir planı ağŸır bir şŸekilde eleşŸtirmek, bir planı kınamak, bir tasarının aleyhinde olmak, bir planı doğŸru bulmadığŸını beyan etmek Devamını Oku

 • thwart a plan: Bir planı yaptırmamak, bir plana engel olmak, bir entrikayı altüst etmek, dikkatli bir şŸekilde organize edilmişŸ bir şŸeyi mahvetmek Devamını Oku

 • detailed plan: Detaylı plan, ayrıntılı plan, tüm ayrıntılarıyla çizilmişŸ plan Devamını Oku

 • lesson plan: Ders planı, öğŸretilecek konuları ve ders saatlerini gösteren öğŸretmen tarafından düzenlenen plan Devamını Oku

 • abortive plan: Suya düşŸmüşŸ plan, başŸarılı olamamışŸ plan Devamını Oku

 • thwarted: Yaptırmamak, bozmak, engel olmak, önlemek Engelle(Mek) Devamını Oku

 • plan: Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen Örnek: Turist akınını karşılamak için şimdiden bir plan yapmışlar. H. Taner Bir şehrin, bir yapının, bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim Örnek: O tarihte aramızda kasaba planını yapmaya gelmiş bir iki mühendis ve mimar bulunuyordu. R. N. Güntekin Çekim. Devamını Oku

 • nazım plan: Bir kentin bütün bayındırlık işlerinde göz önünde tutulmak için hazırlanmış plan. Bir yerleşim bölgesinin bütün bayındırlık işlerinde göz önünde tutulmak için hazırlanmış plan. Devamını Oku

 • dalton planı: Başlıca amacı, eğitim ve öğretim çalışmalarını, her öğrenciye “iş” adiyle verilen aylık ödevlere göre düzenlemek ve sürdürmek olan, ilk kez 1920 yılında A.B.D ‘nde Massachusetts eyaletinin Dalton kenti okullarında uygulanan öğretim planı. Devamını Oku

 • güdaz: Mahveden, yakan, eriten manalarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Mesela: Takat-güdaz $ : Takati mahveden. Devamını Oku

 • wetblanket: Mızıkçı, oyunbozan, kuruntu ve üzüntüye neden olan, mutlu bir ortamı bozan kimse, keyif kaçıran, eğŸlence bozan Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar