tibya sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tibya kelimesinin manası:

 1. Bk. kaval kemiği
 2. Kaval kemiği.
 3. Böceklerde proksimalde femur, ventralde tarsus ile, akarlarda proksimalde patella, ventralde metatarsus veya tarsusla eklem yapan podomer.Dgr.: anat. tibia

tibya ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • femur: Uyluk kemiği. Uyluk kemiği Bk. Devamını Oku

 • diz kapağı kemiği: Dizin önünde bulunan, kapak biçiminde oynar kemik. Uyluk kemiği ile kaval ve kamış kemiklerinin birleştiği yerde, ön tarafta bulunan küçük yassıca, oynar kemik. 2. Bazı araknidlerde femur ile tibia arasındaki Devamını Oku

 • tarsus: Ayak bileği (Yun. tarsos: ayak) 1. Ayak bileği kemiği. 2. Böceklerde ve örümceklerde bacak bölütlerinin sonuncusu. Devamını Oku

 • diz kapağı kemiği çıkığı: Köpeklerde daha az olarak da atlarda görülen, doğuştan veya kazanılmış nedenlerle oluşan, diz kapağı kemiğin tek veya çift taraflı, içe veya dışa doğru eklem yüzeyini terk etmesiyle belirgin ortopedik bozukluk, patella dislokasyonu, patella lüksasyonu, patella çıkığı. Devamını Oku

 • uyluk kemiği: Uyluğun iskeletini oluşturan kemik. Omurgalı hayvanlarda art bacakların kalça kemeri ile diz kapağı arasında bulunan uzun kemik. Devamını Oku

 • shinbone: İncik kemiği, (anat.) tibia. İncik kemiği, kaval kemiği Devamını Oku

 • diz: Kaval, baldır ve uyluk kemiğinin birleştiği yer Örnek: Köşeye yaslanmış, bir dizini altına almış, öteki dizini dikmiş, kolunu da uzatmış, anlatıyordu. M. Ş. Esendal Oturulduğunda uyluğun üst yanı. Diz kapağı kemiğini kapsayan, tibya Devamını Oku

 • kaval kemiği: Baldırda olan iki kemikten kalını, bacakkalemi. Diz ile ayak bileği arasında bulunan iki kemikten içte ve kaim olanı. Tibya. Devamını Oku

 • fibula: Bacaktaki iki kemikten dış kısımda olanıdır. Üstte Tibia ile eklem yapar diz eklemi yapısına girmez, altta ise ayak bileği eklemine iştirak eder. Kamış kemiği Devamını Oku

 • kaval kemiği gövdesi: Kaval kemiğinin üst ve alt uçları arasında kalan bölümü, korpus tibia. Kaval kemiğinin üst ve alt uçları arasında kalan bölümü, korpus tibya. Devamını Oku

 • ligamentum kapitis fibula kaudale: Kaval kemiğiyle baldır kemiği arasındaki arka bağ. Kaval kemiğiyle baldır kemiği arasındaki arka bağ.Dgr.: anat. ligamentum capitis fibulae caudale Devamını Oku

 • kalça eklemi displazisi: Asetabulumun aşırı sığ veya dar oluşundan, uyluk kemiği başının küçük veya biçiminin bozuk oluşundan kaynaklanan, arka bacak but kaslarında zayıflık, eklem sıvısının artışı ve eklem gevşekliğine neden olan, insanlarda ve genellikle iri cüsseli köpek ırklarında görülen, kalıtsal bir yapılış bozukluğu, asetabulum displazisi, gevşek kalça, kalça displazisi, kalça çıkığı, köpeklerde asetabulum displazisi, yüzlek asetabulum, femur çıkığı. Devamını Oku

 • artikulasyo femorotibyalis: Uyluk kemiğiyle kaval kemiği arasında oluşan eklem. Uyluk kemiğiyle kaval kemiği arasında oluşan eklem. Devamını Oku

 • ligamentum tibiofibulare kaudale: Kaval kemiğiyle baldır kemiğini arka tarafta birleştiren bağ. Kaval kemiğiyle baldır kemiğini arka tarafta birleştiren bağ.Dgr.: anat. ligamentum tibiofibulare caudale Devamını Oku

 • osteosarkom: Kemik üreten atipik bağ doku hücrelerinden oluşan, ağrılı, çoğu zaman akciğere metastaz yapan, köpek ve kedilerin en yaygın, kötücül iskelet tümörü, kemik sarkomu. Özellikle iri köpek ırklarında pazı veya kalça kemiğinin alt, önkol ve kaval kemiğinin üst kısımlarında gelişir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar